Naar content

mr. ir. Aart Roelofsen

Plv Hoofd Internationale Zaken, Ministerie van Financien
Specialisme

Internationaal Fiscaal Beleid Verdragsonderhandelingen Modelverdragen OESO en VN Base Erosion & Profit Shifting (BEPS) Multilateraal Instrument (MLI) ter implementatie BEPS

Auteur in het kort

Een leven lang werkzaam bij Belastingdienst en MinFin.
Sinds 2007 bij Internationale Zaken
Co-chair van OESO WP1 on Taks Conventions and Related Questions (www.OECD.org)
Lid van UN Committee of Experts on International Cooperation in Taks Matters (http://www.un.org/esa/ffd/ffd-follow-up/tax-committee.html)

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.