Naar content

mr. Angela Evers

Advocaat, Van Iersel Luchtman N.V.
Specialisme

Specialist Insolventie & Herstructurering en Ondernemings- & Vennootschapsrecht. Op het terrein v/h ondernemingsrecht houd ik mij hoofdzakelijk bezig met het opstellen van allerlei overeenkomsten en het adviseren / procederen over uiteenlopende civielrechtelijke aangelegenheden. Op het vlak v/h insolventierecht sta ik bestuurders bij in verband met o.a. bestuurdersaansprakelijkheidkwesties en paulianeuze handelingen. Voorts adviseer ik ondernemingen die in financieel zwaar weer verkeren.

Auteur in het kort

- Gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, master Privaatrecht en master Recht & Onderneming;
- ERASMUS semester aan University of East-London;
- Sinds eind 2009 actief in de advocatuur, aanvankelijk in de Randstad, thans in Brabant;
- Specialisaties: Ondernemingsrecht & Insolventierecht;
- Volgt momenteel de postacademische opleiding Vennootschaps- & Ondernemingsrecht (Grotius);
- Auteur van Kluwer SmartNewz Insolventierecht & Ondernemingsrecht.

Overige uitgaven
* Geen ongeoorloofde dividenduitkering volgens artikel 2:216 BW (Wet Flex-BV), JutD 2015/0074, Euroforum Uitgeverij B.V.; * Nut en noodzaak van het BKR in de praktijk: een overzicht in vogelvlucht, Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk, FIP 2014-1, SDU Uitgevers; * Webinar Actualiteiten Ondernemingsrecht, Academie voor de Rechtspraktijk (AvdR), 12 juni 2013; * Ontbinding en bestuurdersaansprakelijkheid bij turbo-liquidatie, Jutd 2012/04, Euroforum Uitgeverij B.V.; * Slim contracteren ter uitsluiting van aansprakelijkheid; effectief contracteren en algemene voorwaarden in de sportbranche | Aansprakelijkheid van exploitanten van sportaccommodaties (deel 2), SportknowhowXL - Informatieplatform Zakelijke Sportmarkt, 19 oktober 2010; * Aansprakelijkheid van exploitanten van sportaccommodaties (deel 1), SportknowhowXL - Informatieplatform Zakelijke Sportmarkt, 12 oktober 2010.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.