Naar content

mr. drs. Dick van der Meijden

mr drs, eigen bedrijf
Specialisme

scheikundige jurist, vooral bestuursjurist, theoloog Procedeert niet meer, maar schrijft alleen. Ruim 170 boeken en 10.000 artikelen/noten geschreven.

Auteur in het kort

Een chemicus, een jurist en een theoloog, die vooral hard werkt.

Overige uitgaven

Veel juridische boeken geschreven bij Vermande, Sdu, Kluwer, Wolters-Noordhoff en Berghauser-Pont (totaal 165) vanaf 1989-2011.

Een aantal theologische boeken geschreven,

Vele artikelen en noten geschreven (rond 10.000). 

Ik ben niet van plan deze allemaal op te sommen.

Zakboek Handhaving Milieuwetgeving
€ 71,10
€ 77,50 incl.btw
Boek

Deze uitgave geeft overheden een heldere handreiking in de praktijk voor het toezicht en handhaving ter bescherming van de fysieke leefomgeving. Met vooruitblik naar de Omgevingswet.

Module Afval
€ 1.282,64
€ 1.551,99 incl.btw
Online naslagwerk

Bent u in het bedrijfsleven actief in de afvalketen? Of andersom: controleert u vanuit de overheid het bedrijfsleven? Deze online module geeft u een totaalbeeld van alle juridische, beleidsmatige, milieukundige, technische en praktische aspecten van dit werkterrein. U vindt snel het antwoord op uw vraag.

Deze module vindt u ook in de Collectie Overheid – Omgevingswet.

Module Handhaving Leefomgeving
€ 788,02
€ 953,50 incl.btw
Online naslagwerk

Houdt u zich bezig met toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving? In deze module vindt u alle juridische, beleidsmatige en praktische informatie. Aan bod komen alle beleidsterreinen, handhavingsacties, dwangmiddelen en de procedures. Met de huidige en toekomstige wetgeving. Zo kunt u zich nu al voorbereiden op de komende Omgevingswet.

Deze module maakt ook onderdeel uit van de Collectie Omgevingswet. Lees er hier meer over.  

Module Horeca
€ 1.905,79
€ 2.306,01 incl.btw
Online naslagwerk

Bent u gespecialiseerd in horecaregelgeving? Of heeft u er in uw functie dagelijks mee te maken? Met deze complete online module blijft u up-to-date in uw vakgebied. Van de meest actuele praktijkinformatie tot en met de laatste wetswijzigingen, jurisprudentie en kamerstukken. U heeft snel alle benodigde kennis paraat.

Deze module is onderdeel van de Collectie Overheid - Omgevingswet.

Omgevingsvergunning in de praktijk
€ 7.097,11
€ 8.587,50 incl.btw
Online naslagwerk

Omgevingsvergunningen; u houdt zich bezig met vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)? Hier vindt u alle technische, beleidsmatige en juridische informatie over vergunningen voor bouwen, wonen, ruimte, natuur en milieu bij elkaar. Direct toepasbaar in uw werkproces en met een vooruitblik naar het VTH-proces onder de komende Omgevingswet.

Deze uitgave is onderdeel van de Collectie Omgevingswet. Maak hier vrijblijvend kennis met deze Collectie.

SmartNewz Omgevingsrecht
€ 320,66
€ 388,00 incl.btw
Online naslagwerk

Met SmartNewz Omgevingsrecht bent u binnen een dag op de hoogte van al het relevante nieuws op het gebied van het omgevingsrecht. Een deskundige redactie selecteert dagelijks uit diverse bronnen alle omgevingsrechtelijke uitspraken; deze worden samengevat door praktijkjuristen en binnen een dag gepubliceerd op SmartNewz, verrijkt met links naar brondocumenten, wetsartikelen en trefwoorden.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.