Naar content

prof. mr. Wim Reehuis

Hoogleraar, Rijksuniversiteit Groningen
Specialisme

Vermogensrecht

Contact
Auteur in het kort

Wim Reehuis is sinds 1989 hoogleraar privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Overige uitgaven
Reehuis is, onder meer, auteur van ‘Stille verpanding’, medesamensteller van de tien delen omvattende serie ‘Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, Invoering Boeken 3, 5 en 6’, coauteur van het deel ‘Goederenrecht’ uit de Pitlo-serie en auteur van de delen B-6a ‘Overdracht’, B-6b ‘Levering’ en B-6c ‘Eigendomsvoorbehoud’ uit de reeks Monografieën BW.
Pitlo 3 - Goederenrecht
€ 59,63
€ 65,00 incl.btw
Boek

Deze titel buigt zich over het goederenrecht. Hierbij gaan de auteurs verder dan enkel inleidende verduidelijking, maar beogen zij de lezer op overzichtelijke wijze vertrouwd te maken met de beginselen en systematiek van dit rechtsgebied. Niet alleen de leerstukken worden behandeld, maar ook gaat er volop aandacht uit naar begripsvorming en uitleg.

Zwaartepunten van het vermogensrecht
€ 49,08
€ 53,50 incl.btw
Boek

Dit boek introduceert het vermogensrecht als systeem en is geschreven voor beginnende studenten. Het boek, dat inmiddels zijn grote waarde in het onderwijs heeft bewezen, vormt een stevige basis voor een verdere bestudering van het vermogensrecht. In deze 10e druk zijn nieuwe wetgeving en rechtspraak verwerkt.

Eigendomsvoorbehoud
€ 49,54
€ 54,00 incl.btw
e-Book

In deze monografie staat de rechtsfiguur eigendomsvoorbehoud centraal. De mogelijkheid voor de verkoper om zich bij overdracht de eigendom voor te kunnen behouden, heeft een grote sociaaleconomische betekenis. Het beperkt zijn risico's, mocht de koper onverhoopt niet betalen.

Het Nederlandse kiesrecht
€ 53,21
€ 58,00 incl.btw
Boek

In deze uitgave wordt het Nederlandse kiesrecht behandeld. Voor eenieder die is geïnteresseerd in het kiesrecht en verkiezingen, worden de talrijke kieswettelijke regelingen op een overzichtelijke wijze uitgelegd.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.