Naar content

Hendrik Ploeger

Universitair Hoofddocent, TU Delft
Specialisme

Vastgoedrecht (in het bijzonder erfpacht, opstalrecht, meervoudig ruimtegebruik), mensenrechtelijke kaders van ruimtegebruik, open & bulk data governance, gegevensbescherming.

Auteur in het kort

Hendrik Ploeger studeerde aan de Rijksuniversiteit leiden en de VU Amsterdam. Hij is als universitair hoofddocent verbonden aan de Technische Universiteit Delft. In 2009 werd hij als bijzonder hoogleraar benoemd aan de Vrije Universiteit.

Overige uitgaven

Verstijlen, F.J.M., J.P. van Loon, H.D. Ploeger & J.W. Bitter (2011). Preadvies Nederlandse Vereniging voor Energierecht: Energie en Eigendom (Energie & recht, 10). Antwerpen/Cambridge: Intersentia.

Bartels, S, M. Ensink. A.M. Oudemans, H.D. Ploeger en J.B. Spath (2011). Goederenrecht geschetst, Nijmegen: Ars Aequi.

Ploeger, H.D. & B. van Loenen (2012). The European real estate market - transparency, security and certainty through registration by Eurotitle. In S. van Erp, A. Salomons & B. Akkermans (Eds.), The Future of European Property Law (pp. 183-198). Munich: Sellier European Law Publishers.

 

Tekst & Commentaar Erfrecht civiel en fiscaal
€ 217,43
€ 237,00 incl.btw
Boek

De achtste druk van dit Tekst & Commentaar-deel bevat belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het erfrecht, voorzien van korte heldere commentaren. De tekst is afgesloten op 1 september 2020, waarbij de laatste ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie zijn meegenomen in de bewerkingen.

Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek
€ 396,33
€ 432,00 incl.btw
Boek

Met circa 4300 actuele commentaren en zo'n 300 gewijzigde artikelen is de dertiende druk van Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek wederom een onmisbare bron voor u als juridische generalist. Verdeeld over drie boeken vindt u de boeken uit het BW, voorzien van korte, glasheldere commentaren.

Erfpacht en opstal
€ 46,79
€ 51,00 incl.btw
Boek

Deze uitgave vormt het ideale handboek voor elke jurist, student of andere belanghebbende die meer wil weten over erfpacht en opstal. De auteurs schetsen een actueel en compleet beeld van de praktijk, de jurisprudentie en de literatuur betreffende de rechten omtrent erfpacht en opstal.

Asser 3-IV Algemeen goederenrecht
€ 152,29
€ 166,00 incl.btw
Boek

In dit deel wordt het algemeen goederenrecht behandeld. Eerst komen de aard van de vermogensrechten en het bezit aan de orde, waarna uitvoerig wordt ingegaan op de verkrijging van goederen door overdracht en verjaring.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.