Naar content

mr. Paul van Teeffelen

mr., juridisch adviesbureau P. van Teeffelen
Specialisme

personen- en familierecht, in het bijzonder jeugdrecht en echtscheidingsrecht,

Auteur in het kort

Publiceert regelmatig artikelen op het terrein van familie- en jeugdrecht in de tijdschrijften FJR en EB.
Is thans tuchtrechter in de functie van voorzitter van het College van Beroep bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd en gepensioneerd raadsheer bij het gerechtshof 's-Hertogenbosch.

Overige uitgaven
Medewerking verleend aan Monografieen (echt)scheidingsrecht deel 8, Kind en Scheiding, SDU, Den Haag 2015
EB Tijdschrift voor scheidingsrecht
€ 318,00
€ 346,62 incl.btw
Online naslagwerk

Online uitgave waarin alle juridische en fiscale aspecten van (echt)scheiding worden behandeld. Hiervoor is bewust het format gekozen van korte en praktijkgerichte artikelen.

Deze online uitgave is onderdeel van de Collectie Personen-, Familie- & Erfrecht Compleet.

Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht
€ 324,00
€ 353,16 incl.btw
Online naslagwerk

Het Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (FJR) behandelt vooral rechtsvragen die in de praktijk spelen. Zowel vragen die opkomen bij de hulpverleners als bij advocaten, notarissen en rechters.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.