Naar content

mr. dr. ir. Jasper van Kempen

Juridisch adviseur, Rijkswaterstaat
Specialisme

Juridisch expert op het gebied van het Europese en Nederlandse waterkwaliteitsrecht. Als specialistisch adviseur bij Rijkswaterstaat betrokken bij de uitleg van de Waterwet en onderliggende regelgeving op het gebied van lozingen en ecologische en chemische waterkwaliteit. Als geassocieerd medewerker verbonden aan het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law van de Universiteit Utrecht en verricht daar onderzoek naar de uitleg en implementatie van het Europese waterrecht.

Contact
Auteur in het kort

Jasper van Kempen (1980) studeerde Technische Informatica in Eindhoven en privaatrecht en staats- en bestuursrecht in Utrecht. In 2012 promoveerde hij in Utrecht op een proefschrift over Europees waterbeheer en rol van grensoverschrijdende verontreiniging binnen de Europese stroomgebiedbenadering. Momenteel is hij juridisch adviseur bij de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat en geassocieerd onderzoeker bij het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law van de Universiteit Utrecht.

Overige uitgaven
'Europees waterbeheer: eerlijk zullen we alles delen?' (diss. Utrecht): verkrijgbaar bij Boom Juridische uitgevers. Hedendaags Europees waterbeheer gaat uit van een stroomgebiedbenadering om de grensoverschrijdende uitdagingen van stromend water te lijf te gaan. Desondanks zien waterbeheerders zich (nog steeds) geconfronteerd met een teveel aan buitenlandse waterverontreiniging. In dit boek wordt de huidige regelgeving bestudeerd en bekeken of het Europese waterrecht voldoet aan de randvoorwaarden die het internationale recht stelt aan goed stroomgebiedbeheer. Geconcludeerd wordt dat het Europese recht niet voldoende zorgdraagt voor een redelijke en billijke verdeling van de verontreinigingsruimte over de oeverstaten van een stroomgebied en – zodoende – onvoldoende bijdraagt aan het reduceren van grensoverschrijdende verontreiniging.
Wegwijzer van Waterwet naar Omgevingswet 2018
€ 75,23
€ 82,00 incl.btw
Boek

Heeft u beroepsmatig te maken met het waterrecht en de voorbereiding op de Omgevingswet? In deze uitgave vindt u een overzicht van alle uitvoeringsaspecten van de Waterwet en een vooruitblik op de nieuwe uitvoeringspraktijk onder de komende Omgevingswet. Een complete wegwijzer langs alle huidige en toekomstige wetgeving.

Milieu & Recht
€ 324,00
€ 353,16 incl.btw
Online naslagwerk

Toonaangevend tijdschrift op het raakvlak tussen het milieu en de rechtspraktijk. Deze online versie biedt u extra functionaliteiten om snel uit te komen bij de informatie die u zoekt.

Deze uitgave maakt deel uit van de Collectie Omgevingswet Compleet.

Thema's van omgevingsrecht
€ 780,00
€ 850,20 incl.btw
Online naslagwerk

Thema’s van omgevingsrecht (Thom) is een online uitgave en biedt u snel toegang tot praktische en verdiepende informatie met betrekking tot het omgevingsrecht in de meest ruime zin van het woord.

Specialisme

Juridisch expert op het gebied van het Europese en Nederlandse waterkwaliteitsrecht. Als specialistisch adviseur bij Rijkswaterstaat betrokken bij de uitleg van de Waterwet en onderliggende regelgeving op het gebied van lozingen en ecologische en chemische waterkwaliteit. Als geassocieerd medewerker verbonden aan het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law van de Universiteit Utrecht en verricht daar onderzoek naar de uitleg en implementatie van het Europese waterrecht.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.