Naar content

mr. Sabine van den Brink

Medewerker Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Specialisme

Gespecialiseerd in strafrecht en dan met name op het vlak van zedelijkheidswetgeving. Auteur en daarnaast redacteur van Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht en de boekenreeks Praktijkwijzer Strafrecht.

Contact
Auteur in het kort
Elementair Materieel Strafrecht
€ 27,83
€ 30,33 incl.btw
Boek

Dit studieboek geeft de student een eerste kijk in de keuken van het materiële strafrecht. Wanneer is er sprake van een strafbaar feit? Waar ligt de grens tussen opzet en schuld? En wat is nu precies het onderscheid tussen medeplegen en medeplichtigheid? De heldere voorbeelden maken de complexe rechtspraak inzichtelijk.

Elementair Formeel Strafrecht
€ 25,92
€ 28,25 incl.btw
Boek

Deze uitgave biedt studenten en professionals een eerste kijkje in de keuken van het formele strafrecht. De lezer maakt op praktische en gestructureerde wijze kennis met onderwerpen als het bewijsrecht, het onderzoek ter zitting, het strafvonnis, de strafbeschikking en de algemene rechtsbeginselen binnen dit rechtsgebied.

Zedelijkheidswetgeving
€ 33,49
€ 36,50 incl.btw
Boek

Bent u advocaat, rechter of officier van justitie in strafzaken waarbij sprake is van zedendelicten? Dan zult u voldoende bekend moeten zijn met de inhoud van de wetsartikelen van titel XIV van het Wetboek van Strafrecht: Misdrijven tegen de zeden. Deze uitgave behandelt alle wetsartikelen, rijkelijk aangevuld met jurisprudentie, wetsgeschiedenis en praktische handwijzingen.

Leerstukken Strafrecht
€ 63,76
€ 69,50 incl.btw
Boek

De uitgave verkent uiteenlopende leerstukken binnen ruim 20 onderwerpen, stuk voor stuk verhelderd aan de hand van relevante criteria, jurisprudentie en literatuur. Van noodweer tot medeplichtigheid. Van opzet tot vormverzuimen. Zowel geschikt voor de praktiserende juristen als het onderwijs.

De ontnemingsmaatregel
€ 35,78
€ 39,00 incl.btw
Boek

Misdaad mag niet lonen - en dus wordt het afpakken van ‘wederrechtelijk verkregen voordeel’ steeds belangrijker. Mede daardoor heeft de ontnemingsmaatregel een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Deze uitgave biedt opsporingsambtenaren, officieren van justitie, rechters en advocaten een volledig overzicht van alle actuele wetgeving en jurisprudentie op het gebied van ontneming.

De diagnostische waarde van bewijs
€ 32,57
€ 35,50 incl.btw
Boek

Is de verdachte de dader? Een belangrijke vraag voor iedereen werkzaam in het strafrecht. In het proces waarin de rechter op basis van bewijzen tot de vereiste overtuiging moet komen, pleit Eric Rassin voor gebruik van de diagnostische waarde van bewijs. Rekenen met strafrechtelijk bewijs; een andere kijk op bewijs.

Specialisme

Gespecialiseerd in strafrecht en dan met name op het vlak van zedelijkheidswetgeving. Auteur en daarnaast redacteur van Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht en de boekenreeks Praktijkwijzer Strafrecht.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.