Naar content

drs. ing. Roelof-Jan Naaktgeboren

Adviseur, Naaktgeboren Advies
Specialisme

Milieubeleid, Milieubeheer, Bodemrecht, Duurzame Ontwikkeling, Energietransitie

Auteur in het kort

Als zelfstandig adviseur met een gedegen achtergrond op het gebied van zowel Milieukunde (Hogeschool IJselland) als Bestuurskunde (Erasmus Universiteit) richt Roelof-Jan zich op de veranderende rol van overheden bij het oplossen van maatschappelijke problemen. Na jaren vooral actief te zijn geweest op het gebied van milieubeleid en de efficiënte organisatie van (milieu)taken bij overheden, richt hij zich meer en meer op de transitie van de maatschappij naar een duurzamere samenleving.

Module Handhaving Leefomgeving
€ 820,00
€ 893,80 incl.btw
Online naslagwerk

Houdt u zich bezig met toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving? In deze module vindt u alle juridische, beleidsmatige en praktische informatie. Aan bod komen alle beleidsterreinen, handhavingsacties, dwangmiddelen en de procedures. Met de huidige en toekomstige wetgeving. Zo kunt u zich nu al voorbereiden op de komende Omgevingswet.

Deze module maakt ook onderdeel uit van de Collectie Omgevingswet. Lees er hier meer over.  

Module Milieubeheer
€ 1.511,00
€ 1.646,99 incl.btw
Online naslagwerk

Module Milieubeheer is een compact online product voor de kernactiviteiten binnen het werkproces van de milieu-professional. Kernachtig én diepgaand. Alle regelgeving en jurisprudentie op basis van de Wet milieubeheer en Algemene wet bestuursrecht.

Nieuwsbrief Bodem
€ 235,78
€ 257,00 incl.btw
Tijdschrift

De Nieuwsbrief Bodem informeert u diepgaand over actuele ontwikkelingen, recente jurisprudentie én biedt een prikkelende column.

Specialisme

Milieubeleid, Milieubeheer, Bodemrecht, Duurzame Ontwikkeling, Energietransitie

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.