Naar content

mr. Barend Verkerk

Advocaat, AKD
Specialisme

Vennootschaps- en rechtspersonenrecht, corporate litigation

Auteur in het kort

Barend Verkerk is advocaat vennootschaps- en ondernemingsrecht. Ook is hij verbonden aan de afdeling Ondernemingsrecht van de Universiteit Leiden.

Overige uitgaven
* Modellen voor de Rechtspraktijk, Onder redactie van prof. mr. H.J. Snijders; Portefeuille ondernemingsrechtelijke procedures door mr. B. Verkerk. * C. Pita Cao en B. Verkerk, 'Garanties bij overnames in het Engelse recht', in: M.M. van Rossem en P.H.L.M. Kuypers (red.), Garanties in de Rechtspraktijk, Deventer: Wolters Kluwer 2015.
Groene Serie Rechtspersonen
€ 953,00
€ 1.038,77 incl.btw
Online naslagwerk

Deze uitgave is een artikelsgewijs commentaar op de tekst van de wet, bij iedere titel voorafgegaan door een korte inleiding, terwijl aan het geheel een algemene inleiding voorafgaat.

Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Modellen voor de Rechtspraktijk
€ 2.545,00
€ 2.774,05 incl.btw
Online naslagwerk

Een dagvaarding of geheimhoudingsovereenkomst, een ontslagverzoek, een overeenkomst van geldlening... U werkt in uw dagelijkse praktijk met veel documenten. Deze uitgave zorgt ervoor dat u altijd beschikt over inspirerend en up-to-date bronmateriaal. Ideaal voor generalisten, maar ook voor specialisten die hun bestaande modellen willen aanscherpen.

Specialisme

Vennootschaps- en rechtspersonenrecht, corporate litigation

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.