Naar content

mr. dr. Karin Zwaan

Auteur in het kort
Tien jaar EU-Grondrechtenhandvest in Nederland
€ 44,04
€ 48,00 incl.btw
Boek

Op 1 december 2019 is het Handvest van de Grondrechten van de EU tien jaar officieel juridisch bindend. Het jubileum geeft aanleiding voor deze uitgave, die stilstaat bij de betekenis die het document tot nu toe heeft gehad voor het Nederlandse publiek- en privaatrecht.

Vijf jaar bindend EU-Grondrechtenhandvest
€ 68,81
€ 75,00 incl.btw
e-Book

Het EU-Grondrechtenhandvest was op 1 december 2014 vijf jaar juridisch bindend. Bent u benieuwd hoe het Nederlandse recht tot nu toe door het Handvest is beïnvloed? Deze bundel brengt de juridische effecten van het EU-Grondrechtenhandvest in kaart en laat zien welke perspectieven het biedt voor de toekomst.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.