Naar content

mr. Gera van Duijvenvoorde

Bijzonder Hoogleraar/advocaat-in-dienstbetrekking, Universiteit Leiden/KPN
Specialisme

Telecommunicatierecht, Mededingingsrecht, ICT recht.

Auteur in het kort

Gera van Duijvenvoorde (1965) is vanaf 1 november 2013 vanwege de Stichting Telecommunicatierecht als bijzonder hoogleraar verbonden aan eLaw@Leiden (0,2 fte). Zij werkt daarnaast als advocaat-in-dienstbetrekking bij KPN te Den Haag sinds 1 januari 2004. KPN heeft haar voor één dag in de week vrijgesteld gedurende de looptijd van haar benoeming als bijzonder hoogleraar. Vanaf 1 januari 2015 bekleedt zij de functie van Competition Counsel in het KPN General Counsel Office.

Tekst & Commentaar Privacy- en telecommunicatierecht
€ 280,73
€ 306,00 incl.btw
Boek

Deze uitgave is meer dan ooit toegespitst op het privacyrecht. U vindt in deze 6e druk onder andere commentaar op de AVG en de Uitvoeringswet AVG. Daarmee is uw kennis helemaal actueel.

Specialisme

Telecommunicatierecht, Mededingingsrecht, ICT recht.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.