Naar content

mr. Gera van Duijvenvoorde

Bijzonder Hoogleraar/advocaat-in-dienstbetrekking, Universiteit Leiden/KPN
Specialisme

Telecommunicatierecht, Mededingingsrecht, ICT recht.

Auteur in het kort

Gera van Duijvenvoorde (1965) is vanaf 1 november 2013 vanwege de Stichting Telecommunicatierecht als bijzonder hoogleraar verbonden aan eLaw@Leiden (0,2 fte). Zij werkt daarnaast als advocaat-in-dienstbetrekking bij KPN te Den Haag sinds 1 januari 2004. KPN heeft haar voor één dag in de week vrijgesteld gedurende de looptijd van haar benoeming als bijzonder hoogleraar. Vanaf 1 januari 2015 bekleedt zij de functie van Competition Counsel in het KPN General Counsel Office.

Specialisme

Telecommunicatierecht, Mededingingsrecht, ICT recht.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.