Naar content

mr. dr. Brechtje Paijmans

Advocaat, Doelen Advocatuur
Universitair Docent, Universiteit Utrecht
Auteur in het kort

Brechtje Paijmans is advocaat sinds 2002 en staat veelvuldig verzekeraars en scholen bij in geschillen over aansprakelijkheids- en onderwijsrecht, en veelal de combinatie daarvan. Zij is tevens verbonden aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht en promoveerde in mei 2013 op het proefschrift 'De zorgplicht van scholen. De grondslag en reikwijdte van de civielrechtelijke zorgvuldigheidsnorm van scholen jegens leerlingen' (Deventer: Kluwer 2013).

Specialisme

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Een klein deel van het (privaatrechtelijke) onderwijsrecht.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.