Naar content

mr. Jacob Henriquez LL.M.

Advocaat, Conway Advocaten & Attorneys-at-law
Specialisme

Commerciële geschilbeslechting in brede zin (zowel bij de overheidsrechter als in arbitrage RvA, NAI en andere arbitrage instituten). Zeer ervaren met geschillen in de bouw en in de handelssector.

Auteur in het kort

Jacob Henriquez is gespecialiseerd in commerciële geschilbeslechting en staat zijn cliënten bij in complexe procedures, zowel bij de overheidsrechter als in arbitrage. Mr. Henriquez adviseert en procedeert in de bouw en in de handelssector. Zijn aanpak is praktisch, doelgericht en met het oog op het bereiken van een duurzame oplossing.

Overige uitgaven
J.M. Henriquez en L. Mundt 'Garanties in het Bouwrecht', in M.M. van Rossum en P.H.L.M. Kuypers (red.), Garanties in de rechtspraktijk (serie Recht en Praktijk) Deventer: Kluwer 2015, p. 325-351.
Bouwrecht
€ 446,00
€ 486,14 incl.btw
Online naslagwerk

Het tijdschrift Bouwrecht staat in de markt bekend als hét maandblad voor rechtspraak en literatuur op het gebied van het bouwrecht. Zowel de publiekrechtelijke als de privaatrechtelijke aspecten van het bouwrecht worden (ook) in deze online variant onder de loep genomen.

Specialisme

Commerciële geschilbeslechting in brede zin (zowel bij de overheidsrechter als in arbitrage RvA, NAI en andere arbitrage instituten). Zeer ervaren met geschillen in de bouw en in de handelssector.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.