Naar content

mr.dr. Rolinka Wijne

Docent, medewerker wetenschappelijk Bureau, eigenaar, Universiteit van Amsterdam, Holla advocaten, Wijne Health Law
Specialisme

Mijn specialisatie ziet op de civiele aansprakelijkheid in medische kwesties (medische fouten). Voorts heb ik kennis van het gezondheidsrecht in het algemeen en van civiele aansprakelijkheid in overige letselschadekwesties.

Auteur in het kort

Mijn naam is Rolinka Wijne. Ik ben geboren in Den Haag en heb bij de rechtbank en het openbaar ministerie aldaar mijn opleiding tot rechterlijk ambtenaar voltooid. Na mijn opleiding heb ik vanwege een sterke voorkeur voor 'het medisch-juridische' een ander pad gekozen wat uiteindelijk heeft geleid tot een promotie op het gebied van aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade en een wisselend, boeiend takenpakket, gerelateerd aan verschillende 'medisch-juridische' functies.

Overige uitgaven
R.P. Wijne, Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade. Een onderzoek naar obstakels in het civiele aansprakelijkheidsrecht en alternatieven voor verhaal van zorggerelateerde schade (diss. Rotterdam), Boom Juridische uitgevers, Den Haag, september 2013 R.P. Wijne, Ars Aequi Cahier Medische Aansprakelijkheid, Ars Aequi Libri, Nijmegen, december 2013
De geneeskundige behandelingsovereenkomst
€ 47,71
€ 52,00 incl.btw
Boek

Medische fouten: een onderwerp dat regelmatig veel stof doet opwaaien. Vervelend voor patiënt en hulpverlener. Maar wat zijn eigenlijk de wettelijke gevolgen voor beide partijen? Deze uitgave behandelt alle facetten van de behandelingsovereenkomst. Het ontleedt de rechtsgevolgen die in werking treden als deze overeenkomst niet zorgvuldig wordt nagekomen.

Groene Serie Bijzondere overeenkomsten
€ 340,00
€ 370,60 incl.btw
Online naslagwerk

Bevat een artikelsgewijs commentaar op titel 1 Koop en ruil, titel 7 Opdracht, titel 7A Reisovereenkomst, titel 9 Bewaarneming, titel 10 Arbeidsovereenkomst, titel 14 Borgtocht en titel 15 Vaststellingsovereenkomst van Boek 7 Burgerlijk Wetboek.

Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Groene Serie Onrechtmatige daad
€ 1.025,00
€ 1.117,25 incl.btw
Online naslagwerk

Bevat een artikelsgewijze toelichting op titel 6.3. van het nieuw Burgerlijk Wetboek, 'Onrechtmatige daad'.

Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Handboek Personenschade
€ 619,00
€ 674,71 incl.btw
Online naslagwerk

Het Handboek Personenschade is sinds jaar en dag hét naslagwerk op het gebied van personenschade. Het handboek is van hoog juridisch niveau, maar kent een praktische insteek.

Specialisme

Mijn specialisatie ziet op de civiele aansprakelijkheid in medische kwesties (medische fouten). Voorts heb ik kennis van het gezondheidsrecht in het algemeen en van civiele aansprakelijkheid in overige letselschadekwesties.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.