Naar content

drs. E.R.G. van Dijkman

Auteur in het kort
Crisis
€ 94,95
€ 103,50 incl.btw
Boek

Ingegaan wordt op kernthema's in de crisisbeheersing zoals oefenen en trainen, crisiscompetenties, media- en crisiscommunicatie, rol van burgers, nazorg en internationale aspecten van crisisbeheersing.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.