Naar content

mr. Rob de Greef

Partner, PROOF Adviseurs
Docent/Onderzoeker Staats- en Bestuursrecht, Vrije Universiteit
Specialisme

Mijn specifieke expertise ligt bij juridische organisatievraagstukken met name waar het provincies, gemeenten, waterschappen, zelfstandige bestuursorganen en gemeenschappelijke regelingen betreft. Verder ben ik gespecialiseerd in het opstellen van decentrale regelgeving, met name gemeenschappelijke regelingen, dienstverleningsovereenkomsten, delegatie- en mandaatbesluiten en interne verordeningen.

Auteur in het kort

Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek, waardoor het voor de hand lag dat ik binnen het recht koos voor staatsrecht, bestuursrecht en gemeenterecht. De mooiste uitdaging is om de juridische werkelijkheden te verenigen met politieke werkelijkheden, die nog wel eens compleet anders kunnen zijn. Daarnaast zijn governance-vragen interessant: hoe houdt je als politicus bijvoorbeeld grip op een samenwerkingsverband?

Overige uitgaven
Ik ben naast auteur bij Kluwer ook auteur voor de Kennisbank Bestuursrecht van Reed Elsevier, waar ik nagenoeg het hele artikelsgewijze commentaar op hoofdstuk 10 Awb voor mijn rekening neem. Naast vaste publicaties, schrijf ik ook veelvuldig voor tijdschriften. Ik ben vaste kroniekschrijver bij het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, publiceer met enige regelmaat in De Gemeentestem en schrijf ook wel eens in het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, het inmiddels niet meer bestaande RBOH en Openbaar Bestuur. Voor de Vereniging van Milieurecht schreef ik eerder mee aan een boekje over Interbestuurlijk toezicht in het omgevingsrecht (BJu).
Tekst & Commentaar Gemeentewet Provinciewet
€ 197,25
€ 215,00 incl.btw
Boek

In deze titel vindt u bondig commentaar en direct toepasbare uitleg bij de Gemeentewet, Provinciewet én de Wet gemeenschappelijke regelingen. Voor iedereen die beroepshalve te maken heeft met gemeenten, provincies en waterschappen. Deze geheel bijgewerkte editie weerspiegelt de stand van 1 april 2019.

Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB)
€ 240,00
€ 261,60 incl.btw
Online naslagwerk

De belangrijkste ontwikkelingen in het algemeen deel van het bestuursrecht worden belicht in deze online uitgave. Daarbij wordt ook het bestuursprocesrecht meegenomen.

Specialisme

Mijn specifieke expertise ligt bij juridische organisatievraagstukken met name waar het provincies, gemeenten, waterschappen, zelfstandige bestuursorganen en gemeenschappelijke regelingen betreft. Verder ben ik gespecialiseerd in het opstellen van decentrale regelgeving, met name gemeenschappelijke regelingen, dienstverleningsovereenkomsten, delegatie- en mandaatbesluiten en interne verordeningen.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.