Naar content

prof. mr. Tineke Cleiren

Hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht, Universiteit Leiden
Rechter-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam
Specialisme

Straf- en strafprocesrecht

Auteur in het kort

De waarden en normen die aan de rechtsstaat ten grondslag liggen, mogen niet in een wet of een bepaling zomaar overboord worden gegooid - in ieder geval niet zonder dat daarover nagedacht is. Als dat toch gebeurt, zie ik het als mijn taak om het zichtbaar te maken en ter discussie te stellen.

Overige uitgaven
Diverse publicaties, te vinden op de persoonlijke website
Specialisme

Straf- en strafprocesrecht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.