Naar content

prof. mr. Leon Verstappen

Auteur in het kort
Handboek Erfrecht

Waaraan heeft het levenstestament zijn toenemende populariteit te danken? Wat zijn de finesses van de tweetrapsmaking? Dit handboek beantwoordt vrijwel elke vraag die u op erfrechtelijk gebied kunt hebben. Of het nu gaat over regels voor erfopvolging, of over de wijze waarop de erflater over zijn nalatenschap kan beschikken.

Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek

Tekst & Commentaar: Burgerlijk Wetboek

Uitleg van notariële akten

Bent u advocaat, rechter of notaris? En wilt u uw kennis over de uitleg van notariële akten bijspijkeren? Dat kan met dit unieke boek in de serie Ars Notariatus. Uniek, omdat aan de uitleg van notariële akten tot dusverre weinig aandacht is besteed in de literatuur.

Handboek Nederlands vermogensrecht bij scheiding

Dit is het algemene Deel A van het tweedelig Handboek Nederlands vermogensrecht bij scheiding.

Handboek Nederlands vermogensrecht bij scheiding

Dit is het bijzondere Deel B van het tweedelig Handboek Nederlands vermogensrecht bij scheiding.

Handboek Nederlands vermogensrecht bij scheiding Studenteneditie

Dit is de studentenuitgaven van Handboek Nederlands Vermogensrecht bij scheiding Algemeen Deel A en Handboek Nederlands vermogensrecht bij scheiding Bijzonder Deel B.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.