Naar content

Ruud de Smit MSc

Docent/Wetenschappelijk medewerker, Erasmus Universiteit Rotterdam
Specialisme

Mijn focus ligt op de vennootschapsbelasting. Hier kan ook de IB-winst en het internationale/Europese belastingrecht toe worden gerekend voor zover er een directe link bestaat met de vennootschapsbelasting. Bijzondere aandacht hebben: de onzakelijke lening, renteaftrekbeperkingen, deelnemingsvrijstelling, objectvrijstelling in de vennootschapsbelasting, jurisprudentie analyseren van de Hoge Raad

Auteur in het kort

Werkzaam als wetenschappelijk medewerker en als docent vennootschapsbelasting aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (Fiscale Economie).
Proefschrift-onderwerp: vermogensaftrek in de vennootschapsbelasting

Compendium Vennootschapsbelasting
€ 66,51
€ 72,50 incl.btw
Boek

Compendium Vennootschapsbelasting verheldert alle regelgeving op gestructureerde wijze. Onder andere (bedrijfs)fiscalisten, accountants, bedrijfsadviseurs, bedrijfsjuristen en notarissen profiteren van deze uitgave.

Elementair Belastingrecht (theorieboek) 2019/2020
€ 58,26
€ 63,50 incl.btw
Boek

Op zoek naar een bundel die het Nederlandse belastingrecht in een handomdraai voor u inzichtelijk maakt? Deze uitgave maakt de lezer wegwijs in de staat en stand van de belastingheffing. De levendige voorbeelden maken de studiestof behapbaar voor een breed publiek. Ideaal voor student én professional.

De Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling
€ 52,29
€ 57,00 incl.btw
Boek

Op 1 januari 2018 trad de Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling in werking. Deze uitgave beschouwt de wetswijzigingen in het licht van de parlementaire behandeling en relevante internationale ontwikkelingen die eraan voorafgingen. Een verhelderend naslagwerk voor adviseurs en inspecteurs werkzaam in de internationale fiscale praktijk.

Wijzigingen in het regime van de fiscale eenheid
€ 52,29
€ 57,00 incl.btw
Boek

U vindt in deze uitgave een integrale behandeling van de recente wijzigingen in de regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. Het gaat om wijzigingen vanaf eind 2016 naar aanleiding van de Vlinderrechtspraak in 2014, de Wet aanpassing fiscale eenheid. Ook de zeer recente voorstellen in het Belastingpakket 2018 en de motie Van Vliet komen aan bod.

De jacht op buitenlands vermogen
€ 47,71
€ 52,00 incl.btw
Boek

De aanpak van grensoverschrijdende belastingontwijking en belastingontduiking staat hoog op de politieke agenda. Sinds het jaar 2000 heeft de Belastingdienst de jacht op buitenlands vermogen officieel geopend. Die actieve aanpak leverde de nodige rechtspraak op. Een thematische bespreking van alle juridische en praktische facetten van buitenlands vermogen.

Wet DBA
€ 47,71
€ 52,00 incl.btw
Boek

Deze praktische handleiding biedt u een duidelijk overzicht van de gevolgen van de Wet DBA voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Het werken met zzp’ers wordt besproken vanuit verschillende perspectieven: het arbeidsrecht, het socialeverzekeringsrecht, het belastingrecht en het beheersingsperspectief bij opdrachtgevers. Een praktisch naslagwerk voor fiscalisten, zzp’ers én voor werkgevers.

Specialisme

Mijn focus ligt op de vennootschapsbelasting. Hier kan ook de IB-winst en het internationale/Europese belastingrecht toe worden gerekend voor zover er een directe link bestaat met de vennootschapsbelasting. Bijzondere aandacht hebben: de onzakelijke lening, renteaftrekbeperkingen, deelnemingsvrijstelling, objectvrijstelling in de vennootschapsbelasting, jurisprudentie analyseren van de Hoge Raad

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.