Naar content

prof. dr. Bart Joosen

Auteur in het kort
Wetgeving toezicht financiële markten 2020
€ 140,32
€ 152,95 incl.btw
Boek

Deze uitgave biedt een zo compleet mogelijk overzicht van relevante wet- en regelgeving omtrent het toezicht op financiële markten. De inhoud weerspiegelt het geldend recht per 1 januari 2020. Een handzame pocket voor student en professional.

Proportionaliteit in het Europese Financieel Toezichtrecht
€ 20,64
€ 22,50 incl.btw
Boek

Deze uitgave bevat de volledige tekst van de oratie die Bart Joosen op 6 juni 2018 uitsprak, met een centrale rol voor het Single Supervisory Mechanism (SSM). Juristen werkzaam in de rechtspraktijk of in het bedrijfsleven doen hun voordeel met de interessante inzichten omtrent de toepassing van het Europese proportionaliteitsbeginsel.

Vijf jaar Wet op het financieel toezicht
€ 43,58
€ 47,50 incl.btw
e-Book

Na de inwerkingtreding van de Wft op 1 januari 2007 is deze veelvuldig gewijzigd door Europese ontwikkelingen. De vraag rijst in hoeverre de Wft in zijn huidige vorm houdbaar en wenselijk is. Over deze en andere vragen gaan de preadviezen.

Groene Serie Toezicht Financiële Markten
€ 1.700,00
€ 1.853,00 incl.btw
Online naslagwerk

Het Groene Serie-deel Toezicht Financiële Markten biedt u gezaghebbend commentaar op de wet- en regelgeving binnen het toezicht op de financiële markten.

Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.