Naar content

mr. drs. Anne Marie Verschuur LL.M.

advocaat, NautaDutilh N.V.
Specialisme

Intellectueel Eigendomsrecht

Contact
Auteur in het kort

Anne Marie Verschuur is gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht en ervaren in het procederen en adviseren op dit gebied. Veel van haar cliënten zijn nationale of internationale bedrijven actief in de consumentenartikelen (m.n. voeding, kleding en luxe-artikelen), biotech en gezondheidszorg/life science sectoren. Zij staat hen bij in onder meer merken-, octrooi-, handelsnaam- en auteursrechtgeschillen en adviseert ook over overeenkomsten en transacties met een belangrijke ie-component.

Overige uitgaven
A.M.E. Verschuur, "Hoofdstuk XII. Handhaving" in: Ch. Gielen (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht (Deventer 2011, 10de druk en Deventer 2014, 11de druk) commentaar bij een aantal artikelen in Ch. Gielen en D.W.F. Verkade (red.), Intellectuele Eigendom Tekst & Commentaar T&C (2009, 3de druk en 2013, 4de druk) A.M.E. Verschuur, Vergoeding van zuivere vermogensschade van derden. Een vergelijking van het recht in Nederland, Engeland en Duitsland (2003)
Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht
€ 77,98
€ 85,00 incl.btw
Boek

Met deze veertiende druk beschikt u over een compleet naslagwerk van het intellectuele eigendomsrecht, inclusief alle ontwikkelingen die zich de laatste jaren op dit terrein hebben voorgedaan. U vindt het IE-recht en aanverwante rechtsgebieden op heldere en kernachtige wijze uiteengezet, toegelicht aan de hand van rechtspraak.

Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht Studenteneditie
€ 38,99
€ 42,50 incl.btw
Boek

De student maakt in deze uitgave kennis met het intellectuele eigendomsrecht, inclusief alle ontwikkelingen die zich de laatste jaren op dit terrein hebben voorgedaan. De introductie maakt het gehele IE-recht en aanverwante rechtsgebieden inzichtelijk. De voorbeelden en rechtspraak maken de stof bovendien direct toepasbaar.

Tekst & Commentaar Intellectuele eigendom
€ 202,29
€ 220,50 incl.btw
Boek

Het intellectuele eigendomsrecht is veelzijdig en beweeglijk. De teksten en commentaren in dit overzicht helpen u de actuele stand van zaken scherp in het vizier te houden. Deze zesde druk is geheel herzien, waarbij de wetgeving  de situatie per 1 maart 2019 weerspiegelt en het commentaar is bijgewerkt tot en met 1 januari 2019.

gIElen, een bekend begrip
€ 84,40
€ 92,00 incl.btw
Boek

Bent u specialist op het gebied van Intellectueel Eigendomsrecht? Dan is de naam Charles Gielen u zeker niet vreemd. Hij is een begrip in de wereld van het IE-recht. Deze inspirerende bundel is niet dóór hem, maar óver hem en zijn werkterrein geschreven. Door vakgenoten én vakvrienden: een waar ‘liber amicorum’.

Intellectuele Eigendom en Reclamerecht (IER)
€ 385,00
€ 419,65 incl.btw
Online naslagwerk

Deze online uitgave biedt u informatie en opiniërende artikelen over auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, modellenrecht, kwekersrecht, handelsnaamrecht, onrechtmatige publicatie, het recht inzake misleidende reclame, mededingingsrecht en reclamerecht. 

Intellectuele Eigendom en Reclamerecht (IER) maakt deel uit van de Collectie IE- & ICT-recht compleet.

Specialisme

Intellectueel Eigendomsrecht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.