Naar content

mr. Jeroen ten Berg

Auteur in het kort
Kort begrip van het Nederlands Caribisch Rechtspersonenrecht
€ 72,48
€ 79,00 incl.btw
Boek

In deze uitgave leest u hoe het rechtspersonenrecht in het Caribische deel van het Koninkrijk zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Het actuele rechtspersonenrecht wordt helder en uitgebreid besproken - en ook de meest recente jurisprudentie wordt behandeld. Een interessante uitgave voor studenten, juristen, bestuurders en rechtswetenschappers.

De algemene vergadering van Nederlandse beursvennootschappen
€ 76,15
€ 83,00 incl.btw
Boek

Welke rechten en bevoegdheden hebben aandeelhouders via de algemene vergadering? Deze uitgave behandelt alle aspecten van de algemene vergadering aan de hand van jurisprudentie, wetgeving en praktijkvoorbeelden. Zo krijgt u praktisch inzicht in de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van aandeelhouders en de  algemene vergadering.

Het Nederlandse personenvennootschapsrecht
€ 76,15
€ 83,00 incl.btw
Boek

Onmisbaar als u een toegankelijk naslagwerk wilt op het gebied van van personenvennootschapsrecht! Dit boek geeft u inzicht in de huidige stand van zaken, toegespitst op de rechtspraktijk.

Grensoverschrijdende juridische fusies
€ 65,14
€ 71,00 incl.btw
Boek

Dit is het eerste boek dat grensoverschrijdende fusies integraal en systematisch behandelt. De diverse mogelijkheden tot grensoverschrijdend fuseren worden in kaart gebracht, waarbij tevens ingegaan wordt op de beperkingen, belemmeringen en de voorschriften die bij het uitvoeren van die fusies in acht moeten worden genomen.

De Structuurvennootschap
€ 65,14
€ 71,00 incl.btw
Boek

Het laatste deel van de serie Actualia Ondernemingsrecht vormde het boek 'De nieuwe structuurregeling' uit 2004. In dat jaar vond een ingrijpende wijziging plaats van deze typisch Nederlandse regeling voor grote kapitaalvennootschappen.

Ontbinding en vereffening van rechtspersonen
€ 81,65
€ 89,00 incl.btw
Boek

Niet eerder verscheen er een monografie over ontbinding en vereffening van rechtspersonen. Met name de doorgronding van de weinig heldere vereffeningsregels krijgen uitgebreid aandacht.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.