Naar content

prof. mr. Rolf Ortlep

., Universiteit van Amsterdam / Open Universiteit
Specialisme

Ortlep heeft vele nationale en internationale wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. Hij begeeft zich vooral op de volgende rechtsgebieden: algemene rechtsleer, EU-recht, (Europees) bestuursrecht, staatsrecht, bestuursprocesrecht, burgerlijk procesrecht, belastingprocesrecht, overheid en privaatrecht en aansprakelijkheidsrecht.

Auteur in het kort

Rolf Ortlep is universitair hoofddocent Bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam en hoogleraar (Europees) bestuursrecht aan de Open Universiteit. Daarnaast is hij onder meer rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Gelderland (sectie vreemdelingenrecht), bestuurslid van de Vereniging voor bestuursrecht (VAR) en voorzitter van de eindredactie van een van de oudste en meest gelezen Nederlandse juridische tijdschriften, de AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB).

Overige uitgaven

Zie voor een compleet overzicht: https://www.uva.nl/profiel/o/r/r.ortlep/r.ortlep.html

 

Specialisme

Ortlep heeft vele nationale en internationale wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. Hij begeeft zich vooral op de volgende rechtsgebieden: algemene rechtsleer, EU-recht, (Europees) bestuursrecht, staatsrecht, bestuursprocesrecht, burgerlijk procesrecht, belastingprocesrecht, overheid en privaatrecht en aansprakelijkheidsrecht.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.