Naar content

mr. Erik Beckers FFP CFP

Hoofd pensioenrecht, initiatiefnemer FPVI, Zwitserleven, Vivat, FPVI
Specialisme

Hoofd van de (pensioen)juridische afdeling van Zwitserleven (Vivat) en als freelancer werkzaam als auteur en trainer / spreker over pensioen, arbeidsongeschiktheid, overlijden, scheiden, emigreren: zie https://www.fpvi.nl/lezingen-over-financiele-planning/

Auteur in het kort

Gecertificeerd financieel planner, jurist en initiatiefnemer van FPVI - Financiële Planning Voor Iedereen.

Tekst & Commentaar Pensioenrecht
€ 270,64
€ 295,00 incl.btw
Boek

Krijg snel inzicht in alle actuele wet- en regelgeving op het terrein van het pensioenrecht. Het commentaar in deze zevende druk is herzien naar de stand van de wetgeving op 15 januari 2019. Met kort, helder commentaar de ideale bron voor elke jurist werkzaam op dit terrein.

Specialisme

Hoofd van de (pensioen)juridische afdeling van Zwitserleven (Vivat) en als freelancer werkzaam als auteur en trainer / spreker over pensioen, arbeidsongeschiktheid, overlijden, scheiden, emigreren: zie https://www.fpvi.nl/lezingen-over-financiele-planning/

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.