Naar content

mr. Erik Valgaeren

Advocaat - Partner, Stibbe
Specialisme

De praktijk van Erik Valgaeren is gericht op IT, internet, e-commerce en e-communicatierecht, alsook op alle intellectuele-eigendomsaspecten van voornoemde specialisaties.

Auteur in het kort

Erik beschikt over een grondige kennis van de technische aspecten communicatie. Zijn werkzaamheden omvatten o.a. het opstellen van contracten, het adviseren over de wetgeving en wettelijke reglementeringen alsmede de geschillenregeling voor zowel rechtbanken als arbitrale colleges. Hij behandelt projecten betreffende webservices, outsourcing, facilities management, systeemintegratie, software-implementatie, gegevenstransmissie, databases, health IT, privacy, distributie en partnerships.

Overige uitgaven
• Valgaeren, E., en Costermans, S., “Advocaten in de cloud’, in “Grenzeloze Advocatuur: obstakels worden uitdagingen”, Verslagboek Ve Advocatendag, Viering 10 jaar OVB, mei 2012, p. 185-203 • Valgaeren, E., en Leitner, L., “Smartphones en privacy – Vrienden, vijanden of ergens tussenin?”, Computerrecht 2012, nr. 1, p. 2-9 • Valgaeren, E., “Van Brigitte Bardot tot sociale netwerksites - Enkele bedenkingen bij het recht op afbeelding en privacy”, in Liber Amicorum Ludovic Degryse, Larcier, 2010, p. 259. • Valgaeren, E., “SNS en de nieuwe vriendschappen: Narcissus in het kwadraat!”, Computerrecht 2010, nr. 3, p. 93-94 • Valgaeren, E., “Sociale netwerksites – De digitale bijenkorven. Korte inleiding op het themanummer Sociale-netwerksites”, Computerrecht 2010, nr. 3, p. 94-96 • Valgaeren, E., “ICT en bewijsrecht”, in Cepina, Bewijsrecht, november 2009 • Valgaeren, E., en Taeymans, M., “Cepina effent de weg naar ICT mediatie, in Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement 2009, nr. 3, p. 5-17. • Valgaeren, E., and Roland, N., “You Tube and social networking sites”, “Google et les nouvelles services en ligne”, Larcier (September 2008). • Valgaeren, E., “Juridische vraagtekens rond archivering nog niet weg”, IT Professional, nr. 45, p. 26-27, 23 april 2008. • Valgaeren, E., Special Issue on Search Engines (chief editor), Computerrecht 2008, nr. 1, p. 5-51. • Valgaeren, E., Search Engines in the year of the rat, Computerrecht 2008, nr. 1, p.1. • Valgaeren, E., en Roland, N. “YouTube and User Generated Content Platform – New Kids on the Block?”, IRIS Special – Published by the European Audiovisual Observatory – ‘Legal Aspects of Video on Demand’, 2007, p. 29-46. • Valgaeren, E., and Taeymans, M., Mediation in ICT-geschillen na de Belgische wet van 21 februari 2005, Computerrecht 2006, nr. 2, p. 89-99. • Valgaeren E., “Onrechtmatige daad en Internet – Analyse en artikel 5.3. EEX – Verordening”, Bertel De groote – boekbespreking in Computerrecht 2006, nr.1 – p.77-78. • Valgaeren, E., Special Issue on Outsourcing (chief editor), Computerrecht 2005, nr. 4, Editorial p. 170. • Valgaeren, E., “Dossier outsourcing, een juridische duizendpoot”, Computerrecht 2005, nr. 4, p. 171-172. • De Gryse, L. en Valgaeren, E., “Een Europese Richtlijn betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten”, SEW 2005 (mei 2005), p.202-209.. • Fierens J.-P. en Valgaeren E., “Cepina-informatiezitting over de nieuwe wet op de bemiddelinge, Rechtskundig weekblad 2004-2005, nr. 42, p.1679. • Valgaeren, E., “Octrooi op software: van “copyleft” naar “patentleft””, Computerrecht 2004, no. 5, p. 233-237. • Valgaeren, E., “Richtlijn hergebruik overheidsinformatie”, Computerrecht 2004, no. 2, p. 102. • Valgaeren E., “Wettelijke aspecten bij documentenbeheer”, Banking and Finance, september 2004, nr.4, p.55-57. • Valgaeren, E., Michielsen, P., “New Act on Computer Crimes”, World Internet Law Report Volume 2 issue 3 (March 2001), p. 3-3. • Valgaeren, E., “In-house counsel international” (bi-monthly magazine), eds. Study Group Publications (UK), 1996-1998 (correspondent). • Valgaeren, E., “Handelspraktijken” (bi-monthly magazine), eds. Mys & Breesch, 1993-1996 (co-author).
Computerrecht
€ 335,00
€ 365,15 incl.btw
Online naslagwerk

Tijdschrift voor informatietechnologie en recht, dat u online wordt aangeboden. De inhoud raakt onder meer de beslechting van automatiseringsgeschillen, eigendomsrecht van software, gegevensbescherming, computercriminaliteit en chipsbescherming.

Deze uitgave is ook te vinden in de Collectie Bedrijfsjuristen IE- en ICT-recht Compleet.

Specialisme

De praktijk van Erik Valgaeren is gericht op IT, internet, e-commerce en e-communicatierecht, alsook op alle intellectuele-eigendomsaspecten van voornoemde specialisaties.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.