Naar content

Prof. mr. dr. Solke Munneke

Auteur in het kort
Systeem en kerninstrumenten van de Omgevingswet
€ 36,93
€ 40,25 incl.btw
Boek

De in 2016 aangenomen Omgevingswet biedt een geheel nieuw wettelijk stelsel voor de fysieke leefomgeving. Deze uitgave legt dit stelsel en de bijbehorende instrumenten uit met onder meer tabellen, schema’s en voorbeelden. De uitgave is bedoeld voor een ieder die goed wil anticiperen op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Geschilbeslechting door de bestuursrechter
€ 46,69
€ 56,49 incl.btw
e-Book

Dit e-book gaat over de manier waarop de bestuursrechter geschillen over overheidsbesluiten behandelt.

Wetgeven
€ 102,06
€ 111,25 incl.btw
Boek

Dit boek gaat over de totstandkoming van wetgeving in al haar facetten: grondslagen, beleid, procedure, bevoegdheid en techniek. Het boek is geschikt voor zowel onderwijs, wetenschap als de praktijk.

De Gemeentestem
€ 613,64
€ 742,50 incl.btw
Online naslagwerk

De Gemeentestem is hét bestuursrechtelijke tijdschrift voor de gemeentelijke rechtspraktijk. De Gemeentestem online biedt u overzichtelijk en snel toegang tot artikelen op het terrein van het gemeenterecht, algemeen bestuursrecht, bestuursprocesrecht, bijzonder bestuursrecht en het EG-recht.

De Gemeentewet en haar toepassing (GMT)
€ 1.007,02
€ 1.218,49 incl.btw
Online naslagwerk

De Gemeentewet en haar toepassing behandelt onder meer de inrichting, de samenstelling en de bevoegdheden van het gemeentebestuur, de financiën van de gemeenten en het toezicht op het gemeentebestuur.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.