Naar content

mr. Robrecht Timmermans

corporate lawyer, Buren N.V.
wetenschappelijk medewerker, Van der Heijden Instituut (RUN)
Specialisme

Vennootschapsrecht en ondernemingsrecht, in het bijzonder corporate governance (beschermingsmaatregelen, aandeelhoudersactivisme), financieel recht (Wft, Wge), fusies en overnames, joint ventures en notarieel ondernemingsrecht (zoals het oprichten van rechtspersonen en personenvennootschappen, het wijzigen van statuten, de overdracht en uitgifte van aandelen, (grensoverschrijdende) juridische fusie, juridische splitsing).

Auteur in het kort

Robrecht Timmermans studeerde Notarieel recht en behaalde civiel effect aan de Universiteit Leiden. Hij was daarna werkzaam bij de advocatenkantoren NautaDutilh en Allen & Overy. Momenteel is hij werkzaam bij Buren en daarnaast wetenschappelijk medewerker bij het Van der Heijden Instituut, docent bij de Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en ondernemingsrecht en vaste medewerker van tijdschrift Ondernemingsrecht (Kluwer).

Asser 2-IIa NV en BV - Oprichting, vermogen en aandelen
€ 114,68
€ 125,00 incl.btw
Boek

In deze gerenommeerde inleiding tot de rechtsvormen NV en BV vindt u een uitgebreide bespreking van de onderwerpen oprichting, vermogen en aandelen. De geheel vernieuwde vijfde druk staat bovendien stil bij rechtspraak, literatuur en praktijkontwikkelingen ten gevolge van het vernieuwde BV-recht.

Bescherming van beursvennootschappen door uitgifte van preferente aandelen
€ 72,48
€ 79,00 incl.btw
Boek

In een poging zich te beschermen tegen externe invloed, kan een beursgenoteerd bedrijf preferente aandelen uitgeven. Maar wat beschermen ze exact? En hoe? Deze titel biedt overzicht van het gehele proces rondom de uitgave van beschermingsprefs. Van implementatie tot intrekking.

Ondernemingsrecht (online)
€ 430,00
€ 468,70 incl.btw
Online naslagwerk

Voor iedere professional die diepgaand geïnformeerd wil worden op het gebied van ondernemingsrecht en financieel recht, is er het tijdschrift Ondernemingsrecht. Deze online versie van dit tijdschrift draagt eraan bij dat u sneller bij de juiste vakinformatie terechtkomt en dat u deze ook gemakkelijk kunt delen.

Specialisme

Vennootschapsrecht en ondernemingsrecht, in het bijzonder corporate governance (beschermingsmaatregelen, aandeelhoudersactivisme), financieel recht (Wft, Wge), fusies en overnames, joint ventures en notarieel ondernemingsrecht (zoals het oprichten van rechtspersonen en personenvennootschappen, het wijzigen van statuten, de overdracht en uitgifte van aandelen, (grensoverschrijdende) juridische fusie, juridische splitsing).

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.