Naar content

mr. dr. Rens Koenraad

bestuursrechter (plv.) mr.dr., Ministerie van Veiligheid en Justitie
Specialisme

algemeen bestuursrecht, bestuursprocesrecht (m.n. bestuurlijke voorprocedures)

Auteur in het kort

Rens Koenraad werkt sinds 1993 in de bestuursrechtspraak, aanvankelijk bij de Afdeling (bestuurs)rechtspraak van de Raad van State, daarna bij de rechtbank Breda (thans: Zeeland-West-Brabant) en momenteel ook bij de rechtbanken Den Haag en Gelderland.Naast zijn werkzaamheden in de bestuursrechtspraak is Rens Koenraad actief als docent voor diverse onderwijstellingen en auteur voor diverse vaktijdschriften.

Specialisme

algemeen bestuursrecht, bestuursprocesrecht (m.n. bestuurlijke voorprocedures)

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.