Naar content

mr. dr. Rens Koenraad

bestuursrechter (plv.) mr.dr., Ministerie van Veiligheid en Justitie
Specialisme

algemeen bestuursrecht, bestuursprocesrecht (m.n. bestuurlijke voorprocedures)

Auteur in het kort

Rens Koenraad werkt sinds 1993 in de bestuursrechtspraak, aanvankelijk bij de Afdeling (bestuurs)rechtspraak van de Raad van State, daarna bij de rechtbank Breda (thans: Zeeland-West-Brabant) en momenteel ook bij de rechtbanken Den Haag en Gelderland.Naast zijn werkzaamheden in de bestuursrechtspraak is Rens Koenraad actief als docent voor diverse onderwijstellingen en auteur voor diverse vaktijdschriften.

De uniforme openbare voorbereidingsprocedure
€ 43,12
€ 47,00 incl.btw
Boek

Deze uitgave geeft u inzicht in het functioneren van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 Awb).

AB Rechtspraak Bestuursrecht (incl. ABkort)
€ 1.337,00
€ 1.457,33 incl.btw
Online naslagwerk

In AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB) vindt u de belangrijkste actuele jurisprudentie op het gehele bestuursrechtelijke terrein. Toonaangevende vakspecialisten bewerken en annoteren de gepubliceerde uitspraken voor u. ABkort maakt integraal onderdeel uit van AB en wordt structureel aangevuld met de meest recente uitspraken.

Deze uitgave maakt deel uit van de Collectie Staats- en bestuursrecht.

Module Algemeen Bestuursrecht
€ 1.288,00
€ 1.403,92 incl.btw
Online naslagwerk

De Module Algemeen bestuursrecht bevat wet- en regelgeving op het gebied van bestuursrecht en informatie over toepassing en uitvoering daarvan in de dagelijkse praktijk, de onderlinge samenhang en de mogelijke knelpunten in de uitvoering.

Specialisme

algemeen bestuursrecht, bestuursprocesrecht (m.n. bestuurlijke voorprocedures)

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.