Naar content

mr. drs. Marjolein van Everdingen

Juridisch beleidsadviseur en buitenpromovenda, SVB
Specialisme

Volksverzekeringen (in het bijzonder de AOW), woonplaatsvoorwaarden in de sociale zekerheid, bestuursrecht (onder meer het besluitbegrip en schadevergoeding bij overschrijding van de redelijke termijn), mensenrechten/verdragen (bescherming van het eigendomsrecht en bilaterale socialezekerheidsverdragen)

Contact
Auteur in het kort

In het werk van Marjolein van Everdingen (1977) staat kennisdeling op het terrein van de sociale zekerheid centraal. Niet alleen in haar werk als juridisch beleidsadviseur en als buitenpromovenda, maar ook bij haar nevenactiviteiten als auteur van vakpublicaties, voorzitter van de redactie van PS Documenta en organisator van multidisciplinaire bijeenkomsten over sociale zekerheid.

Overige uitgaven
Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid (NDSZ) en Uitspraken Sociale Zekerheid (USZ)
Rechtspraak Sociale Verzekeringen (RSV)
€ 618,18
€ 748,00 incl.btw
Online naslagwerk

In deze online module vindt u alle belangrijke jurisprudentie op het terrein van de sociale verzekeringen. De jurisprudentie is tevens gelinkt aan relevante regelgeving, zodat u snel dwarsverbanden kunt leggen tussen regels en rechtspraak.

Deze module is onderdeel van de Collectie Sociale Zekerheid.

Tekst & Commentaar Pensioenrecht

Belangrijke wetswijzigingen door de Wet pensioencommunicatie, Wet algemeen pensioenfonds en Wet verbeterde premieregeling… in de nieuwe 6e druk van Tekst & Commentaar Pensioenrecht vindt u de laatste stand van zaken op het gebied van het Pensioenrecht. Het bevat - bijgewerkt tot en met 1 september 2016 - de belangrijkste wet- en regelgeving én korte en glasheldere commentaren op bijna 1100 artikelen.

De nieuwe editie van Tekst & Commentaar Pensioenrecht verschijnt in maart 2019.

Specialisme

Volksverzekeringen (in het bijzonder de AOW), woonplaatsvoorwaarden in de sociale zekerheid, bestuursrecht (onder meer het besluitbegrip en schadevergoeding bij overschrijding van de redelijke termijn), mensenrechten/verdragen (bescherming van het eigendomsrecht en bilaterale socialezekerheidsverdragen)

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.