Naar content

mr. Rob Antonis

Jurist / Fiscalist, Ius Antonis Novit B.V.
Specialisme

Specialist in het algemene bestuursrecht (Awb) en het fiscale bestuursrecht en bestuursprocesrecht. Daarnaast veel ervaring in het formele belastingrecht en het (fiscale) procesrecht.

Auteur in het kort

Een jurist/fiscalist die kan rekenen en een balans lezen. Sterk analytisch maar ook pragmatisch.

Overige uitgaven
Wet op de rechterlijke organisatie Successiewet en successieverdragen Wet op belastingen van rechtsverkeer en Registratiewet Wet belastingen op milieugrondslag Wet waardering onroerende zaken Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen Wet maatregelen woningmarkt II (verhuurderheffing)
Algemene wet bestuursrecht
€ 117,89
€ 128,50 incl.btw
e-Book

Dit Lexplicatiedeel bevat de Awb per 1 juli 2014. Alle artikelen in meer dan 1.500 pagina´s zijn voorzien van een duidelijke toelichting. Daarnaast zijn alle relevante onderdelen uit de parlementaire geschiedenis en de belangrijkste jurisprudentie per artikel verwerkt.

Lexplicatie
€ 987,00
€ 1.075,83 incl.btw
Online naslagwerk

Wilt u binnen uw vakgebied snel en eenvoudig relevante wetsartikelen, achtergronden en jurisprudentie kunnen opzoeken, inzien en exporteren als print of pdf? Met Lexplicatie bent u slechts één klik verwijderd van meer dan 7000 regelingen en meer dan 130 000 individuele commentaren.

Specialisme

Specialist in het algemene bestuursrecht (Awb) en het fiscale bestuursrecht en bestuursprocesrecht. Daarnaast veel ervaring in het formele belastingrecht en het (fiscale) procesrecht.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.