Naar content

mr. dr. Cees de Jong

Consultant, mr. dr. C.J. de Jong Consultancy & Support
Specialisme

Na 40 jaar ervaring in de verzekeringsindustrie, startte ik in 2007 als consultant. Ik adviseer en ondersteun verzekeraars, gevolmachtigd agenten en verzekeringstussenpersonen – vooral op het vlak van de toezichtwetgeving. In 2011 promoveerde ik op een onderzoek naar de juridische positie van verzekeringstussenpersonen en gevolmachtigd agenten, de voor hen geldende gedragsnormen en het toezicht op de naleving daarvan. Ik ben verbonden aan het UvA Amsterdam Centre for insurance studies (ACIS)

Auteur in het kort
Overige uitgaven
Toezicht Financiële Markten (Kluwer) De verzekeringstussenpersoon en de gevolmachtigd agent (Uitgeverij Paris)
Specialisme

Na 40 jaar ervaring in de verzekeringsindustrie, startte ik in 2007 als consultant. Ik adviseer en ondersteun verzekeraars, gevolmachtigd agenten en verzekeringstussenpersonen – vooral op het vlak van de toezichtwetgeving. In 2011 promoveerde ik op een onderzoek naar de juridische positie van verzekeringstussenpersonen en gevolmachtigd agenten, de voor hen geldende gedragsnormen en het toezicht op de naleving daarvan. Ik ben verbonden aan het UvA Amsterdam Centre for insurance studies (ACIS)

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.