Naar content

Prof.mr.drs. Carla Sieburgh

Hoogleraar burgerlijk recht, Radbouduniversiteit Nijmegen
Specialisme

Vermogensrecht, interactie EU recht en privaatrecht

Contact
Auteur in het kort

Aan alles wat ik doe, wil ik mijn volle aandacht geven. Of dat nou schrijven is, onderzoek doen, koken, afwassen of voor mijn kind zorgen. Ik vind het verschrikkelijk als ik ergens te weinig aandacht voor heb en ben daarom heel selectief in wat ik doe. Ik zeg dagelijks tegen veel dingen ‘nee’.

Asser 6-IV De verbintenis uit de wet
€ 105,50
€ 115,00 incl.btw
Boek

Met de 15e editie van dit Asser-deel beschikt u over het toonaangevende commentaar op de onrechtmatige daad, de zaakwaarneming, de onverschuldigde betaling en de ongerechtvaardigde verrijking. De publicatie geldt sinds jaar en dag als de belangrijkste kennisbron van de heersende rechtsopvattingen in civielrechtelijk Nederland.

Asser 6-III Algemeen overeenkomstenrecht
€ 145,87
€ 159,00 incl.btw
Boek

Een systematisch, weloverwogen en grondig commentaar op het algemene overeenkomstenrecht. In deze geactualiseerde nieuwe druk vindt u onder meer de begrippen overeenkomst en eenzijdige rechtshandeling, de totstandkoming en inhoud van de overeenkomst, de gevolgen van de overeenkomst ten aanzien van derden, en de nietigheid, vernietigbaarheid en ontbinding van de overeenkomst.

Intellectuele eigendom
€ 49,54
€ 54,00 incl.btw
Boek

Al langer dan een halve eeuw staat het intellectuele eigendomsrecht in de startblokken voor integratie in het burgerlijk recht. Toch is dit tot op de dag van vandaag nog altijd niet gebeurd. Hoe kan dit? Staan de prominente Europese ontwikkelingen op dit rechtsgebied integratie wellicht in de weg? Deze monografie werpt een beschouwende blik op dit vraagstuk.

Sancties in het vermogensrecht
€ 49,54
€ 54,00 incl.btw
Boek

Welke sancties bestaan er in het vermogensrecht? In hoeverre zijn ze effectief in het handhaven van de privaatrechtelijke normen? Welke alternatieven zijn er voorhanden voor schadevergoeding? Deze uitgave behandelt vraagstukken over normovertredingen in het vermogensrecht. Vol inzichten voor zowel wetenschappers als practici.

Schuldeisersverzuim
€ 47,71
€ 52,00 incl.btw
Boek

In deze titel leest u wanneer juridisch sprake is van schuldeisersverzuim, hoe dit kan worden beëindigd en wat de gevolgen zijn voor beide partijen.

Asser 6-II De verbintenis in het algemeen, tweede gedeelte
€ 110,09
€ 120,00 incl.btw
Boek

In deze geheel geactualiseerde nieuwe druk vindt u onder meer de wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding, de verbintenissen tot betaling van een geldsom, de verrekening, de overgang van vorderingen en schulden (waaronder begrepen subrogatie, schuld- en contractsoverneming en afstand en vermenging) en de bevrijdende verjaring. Deze onderwerpen zijn geregeld in Titel 6.1, afdelingen 10 tot en met 12, Titel 6.2 en Titel 3.11 van het BW.

Specialisme

Vermogensrecht, interactie EU recht en privaatrecht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.