Naar content

mr. Nico Kwakman

Auteur in het kort
Terrorismebestrijding
€ 48,62
€ 53,00 incl.btw
Boek

In deze uitgave worden nieuwe straf(proces)rechtelijke instrumenten ter voorkoming en bestrijding van terrorisme die de overheid ter beschikking staan inhoudelijk besproken en wordt met bondige overzichten inzicht in dit instrumentarium gegeven.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.