Naar content

mr. Jacqueline Dilling

Manager Juridische Zaken, Achmea | Divisie Pensioen & Leven
Specialisme

Verzekeringstechniek & Productbeleid

Contact
Auteur in het kort

Het Nederlandse pensioenstelsel is complexe materie. Ik vind het leuk om dit onderwerp zo helder en duidelijk mogelijk over de bühne te brengen. Financieel adviseurs kunnen onmogelijk alle ontwikkelingen bijhouden. Door uitgaven als de Pensioengids, Pensioenmagazine en Vakblad Financiële Planning blijven ze toch op de hoogte.

Pensioengids 2019
€ 117,80
€ 128,40 incl.btw
Boek

Deze gids vormt al 25 jaar een veelvuldig geraadpleegd naslagwerk over pensioenmaterie – zowel onder de pensioenexpert als de geïnteresseerde nieuwkomer. Het werk schetst de realiteit anno 2019 omtrent pensioen, AOW, lijfrente en kapitaalverzekeringen. Vol tips en praktijkvoorbeelden.

PensioenMagazine
€ 262,81
€ 318,00 incl.btw
Online naslagwerk

PensioenMagazine biedt iedereen die beroepsmatig betrokken is bij pensioen- en andere toekomstvoorzieningen zowel praktische als beleidsmatige informatie over de volle breedte. Op die manier draagt deze online (en papieren) uitgave ook haar steentje bij aan het maatschappelijk debat over pensioenaangelegenheden.

Tekst & Commentaar Pensioenrecht

Belangrijke wetswijzigingen door de Wet pensioencommunicatie, Wet algemeen pensioenfonds en Wet verbeterde premieregeling… in de nieuwe 6e druk van Tekst & Commentaar Pensioenrecht vindt u de laatste stand van zaken op het gebied van het Pensioenrecht. Het bevat - bijgewerkt tot en met 1 september 2016 - de belangrijkste wet- en regelgeving én korte en glasheldere commentaren op bijna 1100 artikelen.

De nieuwe editie van Tekst & Commentaar Pensioenrecht verschijnt in maart 2019.

Vakblad Financiële Planning
€ 348,35
€ 421,50 incl.btw
Online naslagwerk

Vakblad Financiële Planning verschaft praktische informatie, tabellen en duidelijke voorbeelden op relevante terreinen voor de financieel adviseur. Deze online uitgave is daarmee bestemd voor financieel adviseurs, in de breedste zin van het woord.

Specialisme

Verzekeringstechniek & Productbeleid

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.