Naar content

prof. mr. Raymond Schlössels

Hoogleraar staats- en bestuursrecht, Radboud Universiteit Nijmegen
Specialisme

Bestuursrecht

Auteur in het kort

Ik probeer met een frisse, kritische blik naar de praktijk van het bestuursrecht te kijken. Rechtswetenschappers moeten zich niet blindstaren op ‘snelheid en doelmatigheid', onderwerpen waar het in de praktijk steeds meer om draait. We moeten juist afstand houden tot de waan van de dag.

Overige uitgaven
Redacteur van Jurisprudentie Bestuursrecht (JB). Medeauteur van verschillende studieboeken (waaronder 'Kern van het bestuursrecht').
25 jaar Awb In eenheid en verscheidenheid
€ 59,63
€ 65,00 incl.btw
Boek

De Algemene wet bestuursrecht viert 1 januari 2019 haar zilveren jubileum. Dat verdient aandacht want de betekenis van de Awb op de ontwikkeling van het bestuursrecht in Nederland valt moeilijk te overschatten. Maar liefst 87 auteurs afkomstig uit verschillende generaties en functionele gebieden van het bestuursrecht schreven 75 waardevolle bijdragen over de toekomst van de Awb. Een unieke jubileumbundel voor alle beoefenaren van het bestuursrecht.

Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat Band 2
€ 63,30
€ 69,00 incl.btw
Boek

Het handboek Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat bestaat uit twee banden. 
Band 1 (2017) behandelt de Grondslagen, Begrippen, Normering, Organisatie, Wet- en regelgeving, Uitvoering en Handhaving. Band 2 (2019) behandelt Rechtsbescherming en Overheidsaansprakelijkheid.

Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat Band 2
€ 52,29
€ 57,00 incl.btw
Boek

Het handboek Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat bestaat uit twee banden. 
Band 1 (2017) behandelt de Grondslagen, Begrippen, Normering, Organisatie, Wet- en regelgeving, Uitvoering en Handhaving. Band 2 (2019) behandelt Rechtsbescherming en Overheidsaansprakelijkheid.

Onderwijseditie Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, band 2
€ 34,86
€ 38,00 incl.btw
Boek

Onderwijseditie ‘Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat’ bestaat uit twee banden en is speciaal bedoeld voor het juridisch onderwijs. Band 1, 2017 behandelt de Grondslagen, Begrippen, Normering, Uitvoering en Handhaving. Band 2, 2019 behandelt Rechtsbescherming en Overheidsaansprakelijkheid.

In het nu... Over toekomstig bestuursrecht
€ 67,89
€ 74,00 incl.btw
Boek

Het bestuursrecht is geen rustig bezit. Grote ontwikkelingen als ontstatelijking, digitalisering en Europeanisering trekken hun sporen. Deze bundel werpt een inspirerende blik op de toekomst van dit rechtsgebied. Want kan het bestuursrecht wel grip houden op de turbulente ontwikkeling van onze maatschappij en overheidsbestuur?

Het verhaal van de rechter
€ 63,30
€ 69,00 incl.btw
Boek

Welk beeld leeft er rondom de rechter? Hoe beweegt de rechter door het maatschappelijke speelveld? En wat is de absolute kerntaak van de rechtspraak? Deze uitgave buigt zich over deze veelal onderbelichte vragen. Uitgebracht ter gelegenheid van het afscheid van Hans den Tonkelaar als rechter en bijzonder hoogleraar rechtspraak.

Specialisme

Bestuursrecht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.