Naar content

Prof.mr.dr. Piet Hein van Kempen

Hoogleraar straf(proces)recht, Radboud Universiteit Nijmegen
Raadsheer plaatsvervanger, Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Specialisme

Straf(proces)recht

Auteur in het kort

Schrijven en het doen van onderzoek zie ik als één proces. Door te schrijven word je scherper in je onderzoek, en andersom. Je wordt al schrijvend gedwongen om vraagstukken goed te doordenken. Daarmee ontdek je allerlei nieuwe argumenten en invalshoeken: dat is spannend en uitdagend.

Kroniek van het Strafrecht

In deze kroniek vindt u de belangrijkste ontwikkelingen in het straf(proces)recht, inclusief het penitentiair recht in 2015. Met deze titel traceert u ontwikkelingen in het strafrecht duidelijk en eenvoudig.

Schets van het economisch strafrecht

In deze uitgave geeft de auteur een inleiding in het economisch strafrecht, alsmede een beschrijving van de ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling van dit rechtsgebied. De aard van de economische delicten, onderzoeksbevoegdheden uit de WED en het sanctie-arsenaal worden eveneens besproken. De wettekst is bijgevoegd. Deze 8e druk is geheel geactualiseerd.

Ambtshalve onderzoeken en beslissen in strafzaken

Dit boek biedt handvatten voor de vraag wanneer de strafrechter ambtshalve van een hem toekomende bevoegdheid gebruik moet of kan maken en welke voorwaarden daarbij in acht moeten worden genomen.

Foreign terrorist fighters: strafbaarstelling van verblijf

Is een gebiedsstrafbaarstelling houdbaar in het licht van de fundamentele strafrechtelijke beginselen, relevante internationale mensenrechten en de volkenrechtelijke parameters? In dit boek onderzoeken de auteurs deze vraag, die opkomt in het debat over terrorismebestrijding.

Cassatie in strafzaken

De Hoge Raad waakt over de rechtseenheid (de rechtsontwikkeling daaronder begrepen) en over de bescherming van de rechten van degenen die in het strafproces zijn betrokken. Deze studiepocket schetst de wijze waarop de Hoge Raad die taken uitoefent.

Opiumwetgeving en drugsbeleid

In deze studiepocket beschrijft Blom het ontstaan van het Opiumverdrag en de Opiumwet, de bepalingen van de Opiumwet en de handhaving hiervan. Ook het landelijke en gemeentelijke drugsbeleid, de internationale verdragen en Europese ontwikkelingen op dit gebied komen aan de orde.

Specialisme

Straf(proces)recht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.