Naar content

drs. Peter Hoogstraten

Landelijk vaktechnisch coördinator loonheffingen, Belastingdienst
Coördinator en docent loonheffingen, Erasmus Universiteit / Nyenrode Business Universiteit
Specialisme

Specialist loonheffingen

Auteur in het kort

Belastingdienst: bevorderen eenheid van beleid en uitvoering en advisering bij nieuwe wetgeving en beleid. Universiteiten: studenten enthousiasmeren voor het vak loonheffingenVakstudie Nieuws: schrijven van aantekeningen bij rechtspraak, nieuwe wetgeving en beleid.

Specialisme

Specialist loonheffingen

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.