Naar content

prof. mr. Ivo Giesen

Prof.mr., Universiteit Utrecht
Specialisme

Aansprakelijkheidsrecht en burgerlijk procesrecht (bewijsrecht)

Auteur in het kort

Mijn werk (o.a. als programmaleider van UCALL, het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law) is een zoektocht naar creatieve oplossing voor hedendaagse maatschappelijke problemen binnen het aansprakelijkheids- en procesrecht, gefundeerd op het geldende recht, maar altijd naar buiten kijkend (interne rechtsvergelijking, externe rechtsvergelijking, psychologie, sociologie, economie, etc.) om inspiratie op te doen, en daarbij zonder aarzeling (oude) grenzen overschrijden waar nodig.

Specialisme

Aansprakelijkheidsrecht en burgerlijk procesrecht (bewijsrecht)

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.