Naar content

prof. mr. Steven Bartels

Hoogleraar burgerlijk recht, Radboud Universiteit Nijmegen
Specialisme

Goederenrecht; Zakenrecht; Onroerend goedrecht; Koop; Zekerheidsrechten

Contact
Auteur in het kort
Verjaring
€ 84,86
€ 92,50 incl.btw
Boek

Het leerstuk van verjaring is voor de commerciële rechtspraktijk van groot belang; het kan het verschil maken tussen een gewonnen en een verloren zaak. Deze bundel bevat bijdragen omtrent uiteenlopende aspecten van verjaring, geschreven door auteurs uit zowel wetenschap als praktijk.

Vertrouwen in het burgerlijke recht
€ 82,57
€ 90,00 incl.btw
Boek

Vertrouwenskwesties zijn onvermijdelijk verbonden aan de toepassing van het civiel recht. Vertrouwen vormt in vele opzichten een steunpilaar voor een goed functionerend rechtssysteem. In deze uitgave behandelen experts uiteenlopende vertrouwenskwesties binnen het burgerlijke recht.

Tenietgaan van beperkte rechten
€ 87,16
€ 95,00 incl.btw
Boek

Beperkte rechten vormen een belangrijk onderdeel van het goederenrecht. De wet regelt zowel het ontstaan als het tenietgaan van deze rechten. In deze uitgave worden de verschillende redenen van het tenietgaan van beperkte rechten door experts voor u op een rij gezet en uitgediept.

Asser 5 Eigendom en beperkte rechten
€ 151,38
€ 165,00 incl.btw
Boek

Dit Asser-deel is gewijd aan Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, het zakenrecht. In deze nieuwe, volledig geactualiseerde druk, zijn alle belangrijke ontwikkelingen in de rechtspraak, wetgeving en literatuur verwerkt. Om altijd binnen (online) handbereik te houden: dé kennisbron voor al uw praktijkvragen over eigendom en beperkte rechten.

Uitleg van notariële akten
€ 40,37
€ 44,00 incl.btw
Boek

Bent u advocaat, rechter of notaris? En wilt u uw kennis over de uitleg van notariële akten bijspijkeren? Dat kan met dit unieke boek in de serie Ars Notariatus. Uniek, omdat aan de uitleg van notariële akten tot dusverre weinig aandacht is besteed in de literatuur.

Asser 3-IV Algemeen goederenrecht
€ 152,29
€ 166,00 incl.btw
Boek

In dit deel wordt het algemeen goederenrecht behandeld. Eerst komen de aard van de vermogensrechten en het bezit aan de orde, waarna uitvoerig wordt ingegaan op de verkrijging van goederen door overdracht en verjaring.

Specialisme

Goederenrecht; Zakenrecht; Onroerend goedrecht; Koop; Zekerheidsrechten

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.