Naar content

mr. dr. Michiel van Emmerik

Universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht, Universiteit Leiden
rechter-plaatsvervanger afdeling bestuursrecht, Rechtbank Midden-Nederland
Specialisme

Staats- en bestuursrecht, mensenrechten, in het bijzonder de wisselwerking tussen internationaal en Europees recht (EU en EVRM) en het Nederlandse staats- en bestuursrecht

Auteur in het kort

Introductie mr. dr. M.L. (Michiel) van Emmerik

Specialisme

Staats- en bestuursrecht, mensenrechten, in het bijzonder de wisselwerking tussen internationaal en Europees recht (EU en EVRM) en het Nederlandse staats- en bestuursrecht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.