Naar content

mr. Karel Frielink

Auteur in het kort
Toezicht trustkantoren in Nederland
€ 67,89
€ 74,00 incl.btw
Boek

Deze praktische gids biedt een diepgaand en actueel overzicht van de wet- en regelgeving die op de Nederlandse trustsector van toepassing is. U treft hierin naast de actuele wetgeving ook beleidsregels, richtlijnen en verwijzingen naar relevante jurisprudentie en literatuur.

Rechtspraak Bestuurdersaansprakelijkheid
€ 22,94
€ 25,00 incl.btw
Boek

De bundel biedt u een uitvoerige selectie van niet eerder gepubliceerde Nederlands Caribische rechtspraak. De uitspraken zijn deels van commentaar voorzien en waar relevant vindt u bovendien verwijzingen naar andere rechtspraak en literatuur. Geschikt voor student en praktijkjurist.

Grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen
€ 125,69
€ 137,00 incl.btw
Boek

Met de toenemende internationalisering wensen steeds meer vennootschappen zich te verplaatsen. En nu het Polbud-arrest dit verder vergemakkelijkt, zullen steeds meer rechtspersonen deze wens verwerkelijken. Echter ontbreekt zowel op fiscaal- als civielrechtelijk vlak een wettelijke regeling voor grensoverschrijdende omzettingen. Deze bundel beantwoordt al uw vragen.

Adviezen tussentijdse ontbinding Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten
€ 39,45
€ 43,00 incl.btw
Boek

In deze uitgave zijn de belangrijkste adviezen gebundeld die de afgelopen jaren zijn gegeven over de staatsrechtelijke crises in Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De uitgave is uniek in zijn soort en sluit aan op de staatsrechtelijke ontwikkelingen in de drie landen.

Kort begrip van het Nederlands Caribisch Rechtspersonenrecht
€ 72,48
€ 79,00 incl.btw
Boek

In deze uitgave leest u hoe het rechtspersonenrecht in het Caribische deel van het Koninkrijk zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Het actuele rechtspersonenrecht wordt helder en uitgebreid besproken - en ook de meest recente jurisprudentie wordt behandeld. Een interessante uitgave voor studenten, juristen, bestuurders en rechtswetenschappers.

Rechtspersonen en personenvennootschappen naar Nederlands en Arubaans
€ 111,93
€ 122,00 incl.btw
Boek

In deze 2e (geheel herziene) druk wordt aandacht besteed aan rechtspersonen en personenvennootschappen naar Nederlands Antilliaans en Arubaans recht.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.