Naar content

prof.mr.dr. Roel Mertens

Bijzonder hoogleraar Zakelijke rechten, Open Universiteit
Advocaat/partner, Paulussen Advocaten NV
Specialisme

Als auteur leg ik mij toe op het appartementsrecht en op timesharing.

Auteur in het kort
Overige uitgaven
R.F.H. Mertens, Appartementsrecht en de welstandsbepalingen, dissertatie Maastricht 1989, Ars Notariatus XLIII, Amsterdam/Deventer 1989; R.F.H. Mertens, G.G.J.D. Verdoes Kleijn en C. Venemans, naar een vernieuwd appartementsrecht, preadvies KNB 1997, Lelystad 1997; R.F.H. Mertens, Appartementen, monografieën BW B29, 3e druk, Deventer 2006 R.F.H. Mertens, Ontginning van woeste gronden, over het goederenrechtelijk instrumentarium in een veranderende maatschappelijke omgeving, in het bijzonder bij de herontwikkeling van krimpgebieden, inaugurele rede OU, Maastricht 2011.
Appartementen
€ 55,05
€ 60,00 incl.btw
Boek

Met ingang van 1 mei 2005 is het appartementsrecht op onderdelen ingrijpend gewijzigd. Daarop aansluitend is ook het modelreglement voor splitsingen in appartementsrechten gewijzigd. In deze derde druk zijn deze wijzigingen verwerkt.

Groene Serie Zakelijke rechten
€ 340,00
€ 370,60 incl.btw
Online naslagwerk

Dit deel van de Groene Serie bevat een artikelsgewijze toelichting op Boek 5 BW, Zakelijke rechten, waarin literatuur en jurisprudentie zijn verwerkt.

Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Specialisme

Als auteur leg ik mij toe op het appartementsrecht en op timesharing.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.