Naar content

dr.mr. Désirée Paridaens

senior raadsheer kennisbeheer, gerechtshof amsterdam
Specialisme

Internationaal straf(proces)recht.

Auteur in het kort

Met veel enthousiasme werk ik - ik meen zelfs vanaf het begin- mee aan het up to date houden van een inmiddels gegroeid aantal onderdelen in Tekst & Commentaar Strafvordering die liggen op het terrein van het internationaal of EU-strafprocesrecht. Daarnaast ben ik sinds enige jaren (co-)redacteur van het jongste rode deel in de reeks, te weten Tekst & Commentaar Internationaal strafrecht. Door mijn werk als raadsheer weet ik hoe belangrijk de rode delen voor de rechtspraktijk zijn.

Specialisme

Internationaal straf(proces)recht.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.