Naar content

prof. mr. Paul Bovend'Eert

Prof. Mr. Paul Bovend'Eert, Hoogleraar staatsrecht, Radboud Universiteit Nijmegen
Specialisme

Prof. mr. Paul Bovend’Eert is hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij verzorgt onderwijs in het Nederlands en rechtsvergelijkende staatsrecht alsmede in Amerikaans staatsrecht. Zijn onderzoek richt zich vooral op staatsrechtelijke vraagstukken betreffende regering en parlement en de organisatie van de rechtspraak. Hij is auteur van het diverse handboeken en monografieën op het terrein van het saatsrecht.

Auteur in het kort

Paul Bovend’Eert legt in zijn wetenschappelijk onderzoek een sterke nadruk op vraagstukken van institutioneel staatsrecht, meer in het bijzonder betreffende de regering ( Koning, ministers, minister-president), het parlement en het parlementaire stelsel, en de rechterlijke organisatie. Samen met Henk Kummeling (UU) verzorgt Paul Bovend’Eert de uitgave van het handboek ‘Het Nederlandse Parlement’. Hij heeft diverse onderzoeksprojecten uitgevoerd over het proces van wetgeving in het Nederlandse

Instituten van de staat
€ 87,16
€ 95,00 incl.btw
Boek

Deze titel biedt u een grondige beschrijving en analyse van de instituten van de staat.  Zowel de geschiedenis, het heden en de toekomst van de instituten van de staat komen hierbij aan bod. U krijgt daarnaast zicht op het functioneren van de democratische rechtsstaat en hun betekenis voor de open samenleving.

Inleiding constitutioneel recht
€ 31,19
€ 34,00 incl.btw
Boek

Deze uitgave presenteert en becommentarieert op toegankelijke wijze de hoofdlijnen van het Nederlandse staatsrecht. Aan de hand van concrete vraagstellingen maak je kennis met belangrijke constitutionele leerstukken, waarbij basisbegrippen extra aandacht ontvangen. Bovendien vind je aan het einde van ieder hoofdstuk nuttige controlevragen om de opgedane kennis te testen.

Formeren anno 2017
€ 39,45
€ 43,00 incl.btw
Boek

Formeren anno 2017 is de boekuitgave van de officiële evaluatie van de kabinetsformatie van 2017, geschreven mede op basis van gesprekken met alle betrokkenen. Het rapport is uitgebracht aan het presidium van de Tweede kamer. Een belangwekkende uitgave voor iedereen die zich bezighoudt met de formele en procedurele kanten van coalitievorming in Nederland.

Tekst & Commentaar Grondwet en Statuut
€ 76,15
€ 83,00 incl.btw
Boek

Deze bundel wetteksten bevat commentaren op zowel de Grondwet als het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden naar de stand van 15 augustus 2018. De wetteksten worden inzichtelijk gemaakt middels een beschrijving en uitleg van de bepalingen naar geldend recht.

Het Staatsrecht van 7 Europese landen
€ 45,18
€ 49,25 incl.btw
Boek

Op zoek naar een toegankelijke introductie tot het constitutionele recht van de belangrijkste EU-landen? Dit studieboek is systematisch gestructureerd en helpt je gemakkelijk de landen te vergelijken op hun belangrijkste staatsrechtelijke beginselen en organen. Deze editie is ingrijpend geactualiseerd naar recente ontwikkelingen per land.

Het Nederlandse parlement
€ 42,89
€ 46,75 incl.btw
Boek

Dit is de enige wetenschappelijke uitgave die u een compleet overzicht biedt van de manier waarop het Nederlandse Parlement functioneert. U krijgt een gedetailleerde beschrijving van de organisatie, bevoegdheden en de werkwijze van de beide Kamers van de Staten-Generaal. De laatste staatsrechtelijke en politieke ontwikkelingen zijn hierin verwerkt.

Specialisme

Prof. mr. Paul Bovend’Eert is hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij verzorgt onderwijs in het Nederlands en rechtsvergelijkende staatsrecht alsmede in Amerikaans staatsrecht. Zijn onderzoek richt zich vooral op staatsrechtelijke vraagstukken betreffende regering en parlement en de organisatie van de rechtspraak. Hij is auteur van het diverse handboeken en monografieën op het terrein van het saatsrecht.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.