Naar content

prof. mr. Paul Mevis

hoogleraar straf (proces)recht, erasmus universiteit rotterdam
Specialisme

strafrecht ne strafprocesrecht, sanctierecht

Auteur in het kort

P.A.M. Mevis is hoogleraar straf(proces)recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is lid van diversie redactie op het gebied van het strafrecht, annotator voor de NJ en lid van de Raad voor Strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (RSJ), sectie gevangeniswezen.

Fiscale fraude

Nuyens en Feenstra schetsen de achtergrond van het fiscale (proces)recht en het commune strafrecht. Ook de fiscale fraudebestrijding en de rol van OM, FIOD en Belastingdienst worden belicht. Daarnaast passeren algemene (strafrechtelijke) thema’s de revue, zoals de inlichtingenverplichting en het ‘nemo tenetur’. In dit handboek zijn ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie verwerkt.

Omzwervingen tussen psychiatrie en recht

Hjalmar van Marle is niet alleen een begrip in de forensische psychiatrie, hij is ook welbekend in het strafrecht. In zijn unieke carrière heeft hij zich nadrukkelijk bewogen op het spannende snijvlak van psychiatrie en recht. In deze inspirerende bundel beschrijven vakgenoten het ongebruikelijke werkterrein van ‘Mr. TBS’.

Tekst & Commentaar Strafvordering

Tekst & Commentaar Strafvordering biedt een artikelsgewijze oriëntatie op de betekenis van de wettekst van het Wetboek van Strafvordering. De bewerking van deze papieren versie van Tekst & Commentaar Strafvordering is afgesloten op 1 juli 2015.

Gedragskundige rapportage in het strafrecht

Dit boek beoogt het werk van de jurist en de gedragskundige naast elkaar te zetten, om een bijdrage te kunnen leveren aan de noodzakelijke dialoog tussen beide disciplines, opdat verantwoorde beslissingen genomen kunnen worden over de justitiabele.

Hoofdlijnen van de wet Mulder

In deze studiepocket wordt een systematische bespreking gegeven van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. Deze wet is alom bekend als de wet Mulder.

Handboek Strafzaken

Op de praktijk gerichte informatie over de behandeling van strafzaken, waarbij de diverse probleemgebieden thematisch worden behandeld.

Deze online uitgave maakt deel uit van de Collecties.

Specialisme

strafrecht ne strafprocesrecht, sanctierecht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.