Naar content

prof. mr. Henk Snijders

Hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht, Universiteit Leiden
Specialisme

Burgerlijk procesrecht en rechtspraktijk Goederenrecht Contractenrecht Arbitrage, rechtsvinding en andere onderwerpen op de grens van Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht

Auteur in het kort

Henk Snijders (1951) is sedert oktober 1992 hoogleraar Burgerlijk recht en sedert september 2007 tevens hoogleraar Burgerlijk procesrecht te Leiden. Hij studeerde Nederlands recht te Leiden (1969-1973), schreef daar als wetenschappelijk onderzoeker het proefschrift `Rechtsvinding door de burgerlijke rechter' (1973-1978) en werd vervolgens advocaat bij Buruma c.s. te Den Haag (1978-1984) resp. hoogleraar Burgerlijk recht, Burgerlijk procesrecht en Handelsrecht te Rotterdam (1984-1992).

Overige uitgaven
Een volledige weergave van alle uitgaven en publicaties van Prof. mr. Henk Snijders is te vinden op zijn website.Zie hiervoor '''Bekijk ook".
Proceskostenveroordeling en toegang tot de rechter in IE-zaken
€ 74,53
€ 79,00 incl.btw
Boek

De proceskosten kunnen in zaken omtrent intellectueel eigendom hoog oplopen. Op welke partij(en) – en in welke omvang – worden deze verhaald? En in hoeverre beïnvloedt dit de toegankelijkheid van de rechter? Deze uitgave buigt zich over de proceskostenveroordeling in IE-zaken, kritisch beschouwd in samenhang met het bredere EU-recht.

Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht
€ 45,19
€ 47,90 incl.btw
Boek

Deze nieuwe editie van dit handboek gaat in op de Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen, die op 1 januari 2018 in werking is getreden. Daarnaast is er aandacht voor de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden, van kracht sinds 1 september 2016 en de 68 aanbevelingen van de Staatscommissie Herijking Ouderschap, die eind 2016 verschenen.

Het inzagerecht
€ 70,75
€ 75,00 incl.btw
Boek

Het inzagerecht is een machtig wapen bij de bewijsvoering in civiele procedures. Deze uitgave zoomt in op dit rechtsgebied. Hoe ontstond het? Wat is de impact ervan op het civiele bewijsrecht? En hoe komt het tot uiting in de dagelijkse rechtspraktijk?

Arbeidsprocesrecht
€ 42,45
€ 45,00 incl.btw
Boek

Kennis van het arbeidsprocesrecht en het arbeidsbewijsrecht is cruciaal wanneer u een professional in het arbeidsrecht bent. Begrip en toepassing van deze regels bepalen immers mede de uitkomst van procedures. Uitgangspunt bij deze uitgave is het pre-KEI-recht, met een beschrijving van de wijzigingen onder KEI.

Nederlands burgerlijk procesrecht
€ 60,38
€ 64,00 incl.btw
Boek

Deze uitgave behandelt niet alleen de praktische en technische aspecten van het burgerlijk procesrecht, maar betrekt u ook in het rechtswetenschappelijke en rechtspolitieke debat over dit rechtsgebied. Uiteraard zijn KEI en andere recente wetten, maar ook relevante rechtspraak van vooral de Hoge Raad in deze uitgave verwerkt.

Goederenrecht
€ 50,94
€ 54,00 incl.btw
Boek

Deze uitgave is bedoeld voor iedereen - student, professional of wetenschapper - die meer inzicht wil krijgen in het Nederlandse goederenrecht. Alle relevante en recente regelgeving, rechtspraak en literatuur zijn in deze uitgave verwerkt, zodat u een compleet en actueel beeld krijgt.

Specialisme

Burgerlijk procesrecht en rechtspraktijk Goederenrecht Contractenrecht Arbitrage, rechtsvinding en andere onderwerpen op de grens van Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.