Naar content

mr. Jarno van den Brink

Juridisch adviseur omgevingsrecht, Exsin Recht & Ruimte BV
Specialisme

Juridische ondersteuning toezicht en handhaving milieu

Contact
Auteur in het kort

Sinds 2020 redacteur jurisprudentie voor Omgevingsrecht in de Praktijk, de nieuwsbrief Bodem en de nieuwsbrief Wabo en omgevingsvergunning PLUS.

Nieuwsbrief Bodem
€ 235,78
€ 257,00 incl.btw
Tijdschrift

De Nieuwsbrief Bodem informeert u diepgaand over actuele ontwikkelingen, recente jurisprudentie én biedt een prikkelende column.

Omgevingsvergunning in de praktijk
€ 7.381,00
€ 8.045,29 incl.btw
Online naslagwerk

Omgevingsvergunningen; u houdt zich bezig met vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)? Hier vindt u alle technische, beleidsmatige en juridische informatie over vergunningen voor bouwen, wonen, ruimte, natuur en milieu bij elkaar. Direct toepasbaar in uw werkproces en met een vooruitblik naar het VTH-proces onder de komende Omgevingswet.

Deze uitgave is onderdeel van de Collectie Omgevingswet. Maak hier vrijblijvend kennis met deze Collectie.

Nieuwsbrief Wabo en omgevingsvergunning PLUS
€ 484,40
€ 528,00 incl.btw
Tijdschrift

De Nieuwsbrief Wabo & omgevingsvergunning legt alle ins en outs rondom de ingrijpende veranderingen in de werkprocessen van vergunningverlening en handhaving uit. Zowel vanuit bestuurlijk en juridisch perspectief als in het licht van de personele en ICT-aspecten.

Specialisme

Juridische ondersteuning toezicht en handhaving milieu

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.