Naar content

dr. Jasper Krommendijk

Auteur in het kort
Tien jaar EU-Grondrechtenhandvest in Nederland
€ 44,04
€ 48,00 incl.btw
Boek

Op 1 december 2019 is het Handvest van de Grondrechten van de EU tien jaar officieel juridisch bindend. Het jubileum geeft aanleiding voor deze uitgave, die stilstaat bij de betekenis die het document tot nu toe heeft gehad voor het Nederlandse publiek- en privaatrecht.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.