Naar content

Peter Stufkens

Senior consultant, Tauw
Specialisme

Mijn deskundigheid ligt voornamelijk op het gebied van milieuvergunningen en veiligheid. Ik richt me hierbij met name op de advisering van de industrie en bedrijven. Bijzondere aandacht hebben het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 en het veiligheidsmanagementsysteem wat hierbinnen een centraal aandachtspunt is.

Auteur in het kort

Ik ben op dit moment werkzaam als senior consultant bij Tauw, een Europees advies- en ingenieursbureau met een sterke positie in het milieuadvies en de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving.

Omgevingsvergunning in de praktijk
€ 7.381,00
€ 8.045,29 incl.btw
Online naslagwerk

Omgevingsvergunningen; u houdt zich bezig met vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)? Hier vindt u alle technische, beleidsmatige en juridische informatie over vergunningen voor bouwen, wonen, ruimte, natuur en milieu bij elkaar. Direct toepasbaar in uw werkproces en met een vooruitblik naar het VTH-proces onder de komende Omgevingswet.

Deze uitgave is onderdeel van de Collectie Omgevingswet. Maak hier vrijblijvend kennis met deze Collectie.

Specialisme

Mijn deskundigheid ligt voornamelijk op het gebied van milieuvergunningen en veiligheid. Ik richt me hierbij met name op de advisering van de industrie en bedrijven. Bijzondere aandacht hebben het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 en het veiligheidsmanagementsysteem wat hierbinnen een centraal aandachtspunt is.

Vind mijn uitgaven in Navigator

Met Navigator zoekt u snel en gericht door hoogwaardige vakinformatie als wet- en regelgeving, jurisprudentie, artikelsgewijs commentaar en vakliteratuur.